Beskæftigelsesudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 90 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 194 Spørgsmål 8 Spm. om, hvor mange bøder der udstedes årligt til udenlandske tjenesteudbydere, der er anmeldt i RUT registret, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 194 Spørgsmål 7 Spm. om udgiften til administration for behandling af den enkelte udenlandske tjenesteudbyders anmeldelse til RUT registret, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 194 Spørgsmål 6 Spm. om den samlede udgift til administration af RUT registret, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 4 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/5-18 fra Ældre Sagen, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 22 Spm., om der af Ankestyrelsen eller domstolene er afsagt kendelser med det indhold, at deltagelse i ressourceforløb ”i alle tilfælde” er en forudsætning for tilkendelse af førtidspension, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 21 Spm., om der ikke lempes på formuleringerne om, hvilke borgere som umiddelbart vil være berettiget til førtidspension uden iværksættelse af ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 20 Spm., om lovforslaget kan give anledning til forventninger om en mere lempelig praksis for tilkendelse af førtidspension end lovforslaget giver grundlag for, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 19 Spm. om, hvordan udviklingen i tilkendelse af førtidspension har været for visse grupper siden ikrafttrædelsen af L 53, 2012-13, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 18 Spm. om, på hvor langt sigt kommunen skal visitere til ressourceforløb, ift. at borgernes arbejdsevne kan udvikles til at blive i stand til at have arbejde, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 17 Spm., om de foreslåede ændringer indebærer en pligt for kommunen til at dokumentere eller sandsynliggøre, at et ressourceforløb er ”relevant” og rummer et ”udviklingsperspektiv”, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 16 Spm. om tydelighed af, hvilke dokumentationskrav en lovlig sagsbehandling skal indfri, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 15 Spm. om, hvad det nye er i den foreslåede lovændring, ift. at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb forud for tilkendelse af førtidspension, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 14 Spm., om det også efter gældende lov er muligt at tilkende førtidspension uden forudgående ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 13 Spm. om, hvilke formuleringer i gældende lov, der kan give anledning til tvivl, om at der i særlige tilfælde kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 12 Spm., om den foreslåede lovændring vil ændre på andelen i op- eller nedadgående retning, ift. antal borgere der bliver tilkendt førtidspension efter deltagelse i et ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 11 Spm. om, hvad merudgiften til førtidspension/mindreudgiften til ressourceforløb forventes at være, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 10 Spm. om de forudsatte sparemål i L 53, 2012-13, stadig står ved magt, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 9 Spm. om redegørelse for forudsætningerne for lov nr. 1380 af 23/12-12 med hensyn til antal tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb, revalideringsforløb og antal fleksjob sammenholdt med den faktiske udvikling, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 8 Spm. om kommunernes udpegning af beskæftigelsesmål er for udvikling af borgerens arbejdsevne eller for iværksættelse af ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 7 Spm. om, hvori den forventede reelle praksisændring konkret vil bestå, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 3 Spm. om, hvorfor der ikke skal ses bort fra tilgodehavende feriemidler ved beregning af efterløn, fleksydelse og boligstøtte, som ved beregning af folkepension og førtidspension, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 2 Spm. om administration af det nye system med samtidighedsferie, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorfor der kun kan optjenes og afholdes 16,6 dage med feriedagpenge i overgangsperioden, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 194 Spørgsmål 5 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/4-18 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 6 Spm. om udsendelse af påbud til kommunerne om, at et praktikforløb skal standses, hvis en læge vurderer, at praktikken forværrer borgerens helbredstilstand, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 23-04-2018
(2017-18)
Din søgning gav 90 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200