Uddannelsesudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 72 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 100 Forslag til folketingsbeslutning om bedre forhold for forsørgere på erhvervsuddannelserne. Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Karsten Hønge (SF), Nanna Westerby (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL) 2010-11 (1. samling)
B 97 Forslag til folketingsbeslutning om internationalisering af folkeskolen. Christine Antorini (S), Leif Lahn Jensen (S), Nanna Westerby (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV) 2010-11 (1. samling)
B 26 Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever i bolig- og pensionsselskabers byggeri. Karsten Hønge (SF), Ole Sohn (SF), Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S) 2010-11 (1. samling)
B 25 Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever i statens udbud. Karsten Hønge (SF), Ole Sohn (SF), Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S) 2010-11 (1. samling)
B 249 Forslag til folketingsbeslutning om fordeling af elever og fastsættelse af kapacitet på gymnasierne. Nanna Westerby (SF), Ole Sohn (SF), Christine Antorini (S), Per Husted (S), Kim Mortensen (S), Marianne Jelved (RV), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Margrethe Vestager (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) 2009-10
B 190 Forslag til folketingsbeslutning om loft over antal elever i de gymnasiale klasser. Nanna Westerby (SF), Ole Sohn (SF), Christine Antorini (S), Per Husted (S), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 2009-10
B 172 Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk idræt på erhvervsuddannelserne. Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Per Husted (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 171 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et uddannelsespolitisk råd. Kirsten Brosbøl (S), Christine Antorini (S), Nanna Westerby (SF), Ole Sohn (SF), Marianne Jelved (RV), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL) 2009-10
B 167 Forslag til folketingsbeslutning om øget kvalitetssikring af rekruttering af udenlandske studerende. Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Per Husted (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 157 Forslag til folketingsbeslutning om at styrke det lokale samspil mellem det frivillige foreningsliv og kommunerne og erhvervslivet. Bente Dahl (RV), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV) 2009-10
B 156 Forslag til folketingsbeslutning om totalt rygeforbud på folkeskoler, privat- og friskoler. Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Per Husted (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 139 Forslag til folketingsbeslutning om uafhængigt tilsyn med friskoler og private grundskoler samt øget krav til skolestørrelse. Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Christine Antorini (S), Per Husted (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S), Kirsten Brosbøl (S) 2009-10
B 128 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen. Marlene Harpsøe (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Karin Nødgaard (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2009-10
B 127 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bøn og anden forkyndelse i folkeskolen. Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Per Husted (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 126 Forslag til folketingsbeslutning om at begrænse og skabe klarhed over udviklingen med hensyn til forældrebetaling og private sponsorater i folkeskolen. Pernille Vigsø Bagge (SF), Pernille Frahm (udpeget af SF) (SF), Ole Sohn (SF), Nanna Westerby (SF) 2009-10
B 125 Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning. Kirsten Brosbøl (S), Christine Antorini (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Nanna Westerby (SF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) 2009-10
B 124 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en følgegruppe på specialundervisningsområdet i grundskolen. Pernille Frahm (udpeget af SF) (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Nanna Westerby (SF) 2009-10
B 117 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Leif Lahn Jensen (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Nanna Westerby (SF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Margrethe Vestager (RV) 2009-10
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Per Husted (S), Kim Mortensen (S), Nanna Westerby (SF), Karsten Hønge (SF), Ole Sohn (SF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Margrethe Vestager (RV) 2009-10
B 43 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af elevernes kreative og skabende kompetencer i folkeskolen. Leif Lahn Jensen (S), Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S), Julie Skovsby (S) 2009-10
B 33 Forslag til folketingsbeslutning om it-rygsække til ordblinde m.fl. forud for start på ungdomsuddannelser. Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Kim Mortensen (S), Julie Skovsby (S) 2009-10
B 2 Forslag til folketingsbeslutning om bedre forhold for forsørgere på erhvervsuddannelserne. Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Anne Marie Geisler Andersen (RV) 2009-10
B 183 Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning i folkeskolen. Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Nanna Westerby (SF) 2008-09
B 136 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et loft over klassekvotienter på maksimalt 28 elever på de gymnasiale uddannelser. Nanna Westerby (SF), Christine Antorini (S), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 2008-09
B 120 Forslag til folketingsbeslutning om offentlig forpligtelse til at sikre praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Karsten Hønge (SF), Ole Sohn (SF), Nanna Westerby (SF) 2008-09
Din søgning gav 72 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200