Det Energipolitiske Udvalgs lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 88 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 142 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 141 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Implementering af CCS-direktivet, efterforskning og indvinding af geotermisk energi, påbud om tredjepartsadgang til anlæg til indvinding, behandling og transport af olie og gas m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 140 Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter. Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 87 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 22 Forslag til lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. (Green Labs DK-programmet). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 21 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer. (Pligt for importører eller producenter af benzin, gas eller dieselolie til reduktion af drivhusgasser fra transport m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding til finansiering af velfærd og overgangen til vedvarende energi Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder. Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af diskonteringsrenten til brug ved vurdering af rentabiliteten i klima- og energiprojekter. Finansministeriet 2010-11 (1. samling)
B 34 Forslag til folketingsbeslutning om et moratorium for biobrændstoffer. Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
B 33 Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af klimaeffekten ved anvendelse af biomasse. Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler og offentliggørelse af påtaler og advarsler m.v.) Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 154 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 153 Forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Etablering af separationsfaciliteter, ophævelse af afgiftsbestemmelser vedrørende transport af udenlandsk olie og mulighed for nedsættelse af 5-procents-elementet for tilslutningspligtige producenter m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 127 Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 5 Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi. (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 4 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden. (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 239 Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 234 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et program til fremme af teknologiudvikling af bølgekraft. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 228 Forslag til folketingsbeslutning om sammenhængende varmeplaner på fjernvarmeområdet. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 227 Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan for udnyttelsen af Danmarks geotermiske potentiale i varmeforsyningen. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 226 Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for grøn varmeforsyning inden 2035. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 225 Forslag til folketingsbeslutning om en slutdato for brug af oliefyr til opvarmning. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 224 Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding. Klima- og Energiministeriet 2009-10
B 152 Forslag om folketingsbeslutning om etablering af en energisparefond. Klima- og Energiministeriet 2009-10
Din søgning gav 88 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200