Forespørgsler og redegørelser relevante for By- og Boligudvalget