Hvor meget tjener en minister?

Ministrenes løn kaldes vederlag. Du kan se satserne for ministrenes vederlag på Statsministeriets hjemmeside.

Ministervederlaget består at et årligt grundbeløb. Statsministeren får 125 % af grundbeløbet. Udenrigsministeren og finansministeren samt den minister, der er nummer 2 i statsrådsrækkefølgen, får 110 pct. af grundbeløbet. De øvrige ministre får 100 %.

Ministre, der samtidig er medlem af Folketinget, får fratrukket folketingsvederlaget (lønnen som folketingsmedlem) fra ministervederlaget (lønnen som minister). Man får altså ikke løn både som folketingsmedlem og som minister.

Ministrenes løn er reguleret i lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.