Radikale Venstre,
Zenia Stampe - Fotograf Steen Brogaard

Zenia Stampe (RV)

Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Cand.scient.pol.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4702
Mobil:
+45 6162 5161
E-mailadresse:

Zenia Stampe Lyngbo, født 30. marts 1979 i Roskilde, datter af cand.mag. Hinrich Birger Heide Hansen og cand.psyk. Susanne Stampe Mortensen. Gift med teaterdirektør Martin Lyngbo. Har børnene Erika og Gotfred samt bonusbarnet Tøger.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Sjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Radikale Venstre i Roskildekredsen fra 2009.
Kandidat for Radikale Venstre i Næstvedkredsen fra 2009.


Parlamentarisk karriere
Retsordfører, EU-ordfører, grundlovsordfører, kulturordfører, medieordfører, idrætsordfører og værdiordfører.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, 2009.

Fuldmægtig, Fornyelsesfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, fra 2010 til 2011.
Innovationskonsulent, Innovationssekretariatet i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, fra 2009 til 2010.
Bachelorkonsulent, Kommunernes Landsforening, 2008.


Tillidshverv
Formand for Radikal Ungdom 2003-2006. Medlem af styrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd 2006-2008. Næstformand for Radikale Venstre 2008-2011.


Publikationer
Har bidraget til bogen »Manifest - danske ungdomspolitikere tager ordet«, 2007. Fast blogger på Politiken og Berlingske Tidende gennem en længere årrække.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Kulturudvalget
Retsudvalget
Udenrigsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

EU-ordfører
Grundlovsordfører
Idrætsordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Retsordfører
Værdiordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]