Liberal Alliance,
Villum Christensen - Fotograf Steen Brogaard

Villum Christensen (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

Institutleder

Lorupvej 44, Bøstrup
4200 Slagelse

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4905

Villum Christensen, født 31. juli 1954 i Slagelse, søn af gårdejer Otto Christensen og husmor Else Christensen. Gift med direktør Connie Christensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Sjællands Storkreds fra 1. september 2008.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2008.
Kandidat for Ny Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2007 til 2008.


Parlamentarisk karriere
Statsrevisor fra 1. december 2016.
Transportordfører, kommunalordfører, boligordfører og landdristrikts- og øordfører. Medlem af Forsvarskommissionen af 2008.


Uddannelse og erhverv
Master of Public Management, Syddansk Universitet, fra 2003 til 2005.
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 1980 til 1981.
Cand.phil., Københavns Universitet, fra 1974 til 1980.

Institutleder for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet, fra 2007 til 2008.
Rektor, Handelshøjskolecentret i Slagelse, fra 1996 til 2006.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for FC Vestsjælland. Medlem af bestyrelsen for Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland. Formand for og indehaver af Vilcon Konferencecentre. Medlem af byrådet i Slagelse Kommune, formand for erhvervs-, plan- og miljøudvalget. Medlem af bestyrelsen for Affald Plus. Medlem af bestyrelsen for SK Forsyning A/S.


Publikationer
Har skrevet »Lederen som udenrigsminister«, 2007.


Udmærkelser
Grangiaprisen, Junior Chamber 2001. Årets initiativpris, Vestsjællands Erhvervsråd 2002.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Affald Plus
SK Forsyning A/S

Selvstændig virksomhed

Hotel- og restaurationsvirksomhed:
Hotel Strandparken ApS
Hotel Jens Baggesen ApS
Vilcon Golfhotel ApS
Vilcon ApS
Ejendomsselskab ApS
C og V Christensen Holding ApS

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Syddansk Universitet (uden løn).

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]