Venstre,
Torsten Schack Pedersen - Fotograf Steen Brogaard

Torsten Schack Pedersen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Cand.polit.

Lokesvej 4
4180 Sorø

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4563
Telefax:
+45 3389 4563

Torsten Schack Pedersen, født 26. juni 1976 i Farsø, søn af bankbestyrer Niels Johan Pedersen og advokatsekretær Linda Schack Pedersen. Gift med MF Louise Schack Elholm. Parret har børnene Daniel og Sofie.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Viborg Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Thistedkredsen fra 2002.


Parlamentarisk karriere
Erhvervsordfører og it- og telekommunikationsordfører.


Uddannelse og erhverv
Cand.polit., Københavns Universitet, fra 1996 til 2004.
Højere handelseksamen, Nordvestjysk Handelsgymnasium, Thisted, fra 1992 til 1995.
Folkeskolens afgangseksamen, Østre Skole, Thisted, 1992.

Selvstændig, kommunikationsvirksomhed, fra 2003 til 2005.
Slagteriarbejder, Tican, fra 1995 til 1996.


Tillidshverv
Formand for Venstres Ungdom i Thy 1994-1995. Formand for Venstres Ungdom i København 1998-1999. Landsformand for Venstres Ungdom 2001-2003. Medlem af Venstres hovedbestyrelse 2001-2007. Medlem af Skatterådet 2010-2016. Medlem af Landsskatteretten fra 2016.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Medlem af Landsskatteretten.

Udenlandsrejser

Tur til Thule den 23. marts 2016, betalt af USA's ambassade.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]