Det Konservative Folkeparti,
Tom Behnke - Fotograf Steen Brogaard

Tom Behnke (KF)

Fhv. medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Politiassistent

Tom Behnke, født 20. marts 1966 i Vejlby Risskov, søn af elektronikfabrikant Heinrich Hans Behnke og fabrikant Birgit Behnke. Gift med Nina Berg Behnke, født Hansen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Århus Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 7. februar 2001 til 20. november 2001.
Folketingsmedlem for Medlemsgruppen Frihed 2000 i Københavns Amtskreds fra 12. oktober 1999 til 6. februar 2001.
Folketingsmedlem for Fremskridtspartiet i Københavns Amtskreds fra 12. december 1990 til 11. oktober 1999.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Århus Sydkredsen fra 2001 til 2015.


Parlamentarisk karriere
Næstformand for den konservative folketingsgruppe 2012-2014 og 2008-2011, gruppeformand 2011 og gruppesekretær 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Politibetjent, Politiskolen København, fra 1987 til 1991.
Ophold på Skovskolen, Nødebo, fra 1982 til 1984.
Efg-skovarbejder, Marselisborg Skovdistrikt, fra 1982 til 1984.
Basisår efg-jordbrug, fra 1981 til 1982.
9. klasseseksamen, Elsted Skole, 1981.

Politiassistent, Nordsjælland, fra 2010.
Politiassistent, Aarhus, fra 1994 til 2010.
Politiassistent, København, fra 1991 til 1994.
Værnepligtig og sergent ved Jyske Trænregiment, Aalborg, fra 1985 til 1987.
Rejsemontør i Tyskland, 1985.


Tillidshverv
Landssekretær i Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger 1985-1988. Landstalsmand for værnepligtige sergenter på Hvorup Kaserne 1986-1987. Medlem af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg 1988-1989. Medlem af Folk og Værn-udvalget 1988-1990. Medlem af menighedsrådet i Avedøre Sogn 1988-1992. Medlem af Københavns Amtsråd, tilsynsrådet og ekspropriationskommissionen til foretagelse af ekspropriationer i militære øjemed på øerne 1990-1991. Medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune 1990-1992. Medlem af brandkommissionen, lokalradionævnet og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 1990-1992. Formand for Rådet for Sikker Trafik fra 2008-2012. Medlem af bestyrelsen for Hurricane Holding A/S fra 2009. Medlem af bestyrelsen for Vinderstrategi A/S fra 2009. Lægdommer i Landsskatteretten fra 2011. Præsident for Beredskabsforbundet 2014-2015.


Biografien opdateres ikke længere fra 19. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]