Dansk Folkeparti,
Tilde Bork - Fotograf Steen Brogaard

Tilde Bork (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5147
E-mailadresse:

Tilde Bork Pedersen, født 3. august 1993 i Sorø, datter af Bager Allan Bork Pedersen og Bager Mona Pedersen. Samlevende med Anders Ladegaard.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hedenstedkredsen fra 2013.


Parlamentarisk karriere
Turismeordfører


Uddannelse og erhverv
Finansøkonom, Erhvervsakademi MidtVest, fra 2013 til 2015.
Student, Sorø Adademi, fra 2009 til 2012.
Folkeskole, Holbergskolen, fra 1999 til 2009.

Partisekretær, Dansk Folkepartis Ungdom, fra 2013 til 2014.
Pædagogmedhjælper, fra 2012 til 2013.
Ekspedient, Pedersens Bageri, fra 2006 til 2012.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkepartis Ungdom 2012-2015. Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland fra 2014.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]