Liberal Alliance,
Thyra Frank, Liberal Alliance - Fotograf Steen Brogaard

Thyra Frank (LA)

Minister, Liberal Alliance

Ældreminister

Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6
1057 København K

Ministertlf.:
+45 7226 9000
E-mailadresse:

Thyra Frank Rasmussen, født 10. maj 1952 i Skørping, datter af førstelærer Jens Kristian Frank og husmoder Anna Ernestine Alexandrine Nystrup Frank. Gift med Peter Camillo Rasmussen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2011.


Parlamentarisk karriere
Ældreminister fra 28. november 2016.
Familieordfører og psykiatriordfører 2013-2015, socialordfører, handicap og ordfører vedr. § 71-tilsynet 2011-2015. Medlem af Socialudvalget  2012-2015, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Diplomuddannelse i ledelse, Danmarks Sygeplejehøjskole, København, fra 1990 til 1991.
Uddannet sygeplejerske, Frederiksberg Sygeplejeskole, fra 1979 til 1982.
Matematisk studentereksamen, Aalborg Katedralskole, fra 1969 til 1972.
Realeksamen, Skørping Borger- og Realskole, fra 1966 til 1969.

Ansvarshavende sygeplejerske ved OK-Hjemmet Lotte, Frederiksberg, 2011.
Forstander for OK-Hjemmet Lotte, Frederiksberg, fra 1988 til 2011.
Sygeplejerske, Plejehjemmet Helenesminde, Frederiksberg, fra 1986 til 1988.
Sygeplejerske, lukket Gerontopsykiatrisk Afdeling, Frederiksberg Hospital, fra 1985 til 1986.
Sygeplejerske, Ortopædkirurgisk Akut Modtage Afdeling, Frederiksberg Hospital, fra 1982 til 1985.


Publikationer
Har medvirket i »Thyra Frank - Livsglæde & Stjernestunder«, Gyldendal, 2010.


Udmærkelser
Har modtaget Ældre Sagens Ældrepris 2001, Kirsten Stallknecht Prisen – til fremme af ytringsfriheden blandt sygeplejersker 2001, Venstres Frihedspris 2002 og HK Københavns Anker Pris 2006. Udnævnt til ridder af Dannebrogordenen 2008 og Årets kvinde 2009 (Confex). Medlem af den Danske Ledelseskanon 2009.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [02.05.2018]