Venstre,
Soeren Gade - Fotograf Steen Brogaard

Søren Gade (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Fhv. forsvarsminister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4510
E-mailadresse:

Søren Gade Jensen, født 27. januar 1963, søn af skibsfører Poul Jørgensen og sygeplejerske Anna Gade Jørgensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 23. februar 2010.
Folketingsmedlem for Venstre i Ringkøbing Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Ringkøbing Amtskreds fra 12. oktober 1999 til 5. november 1999.
Kandidat for Venstre i Aalborg Vestkredsen fra 2015.
Kandidat for Venstre i Holstebrokredsen fra 1995 til 2010.


Parlamentarisk karriere
Forsvarsminister fra 24. april 2004 til 23. februar 2010.
Statsrevisor fra 28. juli 2015.


Uddannelse og erhverv
IAA-diplomuddannelse, Den danske Reklameskole, 1999.
FN-observatør-kursus, 1999.
Cand.oecon., Aarhus Universitet, 1990.
VUT-I for reserveofficerer, fra 1988 til 1989.
Løjtnantskolen, Oksbøl, fra 1985 til 1990.
Sergentskolen, Sønderborg, 1983.
Student, samfundsfaglig linje, Holstebro Gymnasium, fra 1980 til 1983.
Sønderlandsskolen, Holstebro, fra 1980 til 1982.

Direktør, Landbrug & Fødevarer, fra 2012 til 2014.
Centerchef på RAR Regnskabscenter, Holstebro, fra 2001 til 2004.
Driftsøkonom på Færch Plast A/S, Holstebro, fra 1995 til 2001.
Dansk Supermarked, fra 1993 til 1995.
International markedsanalytiker på Cheminova Agro A/S, fra 1991 til 1993.
FN-observatør, fra 1990 til 1991.
Regnskabsanalytiker, Hadsten Bank, fra 1988 til 1990.
Tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment (p.t. major af reserven), Holstebro, fra 1983 til 1985.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Industrial advisor, Axcel, København.
Advisory Board, Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, Esbjerg.
Facilitator i Fødevarpolitisk Netværk.

Selskabsinteresser

Vestjysk Bank
Deutsche Bank
TECLEAF ApS
SGJ ApS

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]