Dansk Folkeparti,
Søren Espersen, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard

Søren Espersen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Fhv. medlem af Folketingets Præsidium

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5124
E-mailadresse:

Søren Espersen, født 20. juli 1953 i Svenstrup, Himmerland, søn af Peder Christian Espersen og Inger Espersen, født Lund. Gift med Yvette Kim Fay Espersen. Parret har børnene Ditte, Anders, Robin, Susie og Peter og børnebørnene Daniel, Mai og Josefine.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Kalundborgkredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ballerupkredsen fra 2007 til 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hvidovrekredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Sundbykredsen fra 1997 til 2004.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Præstøkredsen fra 1992 til 1995.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 28. november 2007 til 2. oktober 2012.
Udenrigsordfører, grønlandsordfører og grundlovsordfører. Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Medlem af Udenrigsudvalget, Forsvarsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Færøudvalget, Grønlandsudvalget, Kulturudvalget og Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal. Medlem af Forsvarskommissionen 2007-2009. Medlem af den grønlandsk-danske selvstyrekommission 2005-2008. Medlem af OSCE's Parlamentariske Forsamling 2005-2006. Medlem af Nordisk Råd 2005-2006. Medlem af Dansk Folkepartis gruppebestyrelse, gruppesekretær fra 2006. Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012.


Uddannelse og erhverv
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, fra 1976 til 1980.
Teologistudier, Københavns Universitet, fra 1974 til 1976.
Værnepligt, Søværnet, fra 1973 til 1974.
Studentereksamen, Hasseris Gymnasium, fra 1970 til 1973.
Realeksamen, Svenstrup Skole, fra 1967 til 1970.

Pressechef, Dansk Folkeparti, fra 1997 til 2005.
Journalist, Billed-Bladet, fra 1992 til 1996.
Freelancejournalist, London, fra 1989 til 1992.
Journalist, BT, fra 1980 til 1988.
Journalist, Dagbladet, Ringsted, 1980.


Tillidshverv
Formand for Dansk Folkeparti Hovedstaden 1997-2000. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Radio 2001-2005. Formand for Dansk Folkepartis valg- og strategiudvalg fra 2002. Næstformand for Raoul Wallenberg Foreningen fra 2003. Medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse fra 2006, politisk næstformand fra 2012. Kommitteret i Hjemmeværnet fra 2017.


Publikationer
Har skrevet »Danmarks fremtid – dit land, dit valg« sammen med U. Dahlerup og A. Skjødt, 2001, »Valdemar Rørdam - Nationalskjald og Landsforræder«, 2003, og »Israels selvstændighedskrig – og de danske frivillige«, 2007. Ansvarshavende redaktør af »Dansk Folkeblad« 1997-2005.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Det Udenrigspolitiske Nævn

Medlem af
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne
Udvalget for Forretningsordenen
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
Nordisk Råd

Aktuelle ordførerskaber

Grønlandsordfører
Grundlovsordfører
Udenrigsordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Næstformand i Dansk Folkeparti.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [17.05.2018]