Enhedslisten,
Rune Lund - Fotograf Steen Brogaard

Rune Lund (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

MF

Bjelkes Allé 54, 2.
2200 København N

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5016
Mobil:
+45 6162 4544
E-mailadresse:

Rune Lund, født 30. oktober 1976 i København, søn af journalist Kurt Lund og lektor Gunhild Paaske. Gift. Har tre børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Fyns Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Enhedslisten i Middelfartkredsen fra 2014.
Kandidat for Enhedslisten i Odense Østkredsen fra 2003 til 2008.
Kandidat for Enhedslisten i Otterupkredsen fra 2003 til 2008.


Parlamentarisk karriere
Grundlovsordfører fra 2017, retsordfører fra 2016 og skatteordfører fra 2015. Kommunalordfører og it-ordfører 2015-2016, udenrigsordfører, forsvarsordfører, EU-ordfører og trafikordfører 2005-2007. Gruppeformand for Enhedslistens folketingsgruppe 2006-2007.


Uddannelse og erhverv
Statskundskab, cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 1998 til 2007.
Gymnasium, Vestre Borgerdyd Gymnasium, fra 1992 til 1995.
Folkeskole, Valby Skole og Mariendal Friskole, fra 1983 til 1992.

Økonomisk konsulent, Gladsaxe Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, fra 2013 til 2015.
Økonomisk konsulent, New York, USA, fra 2011 til 2013.
Økonomisk konsulent, Gladsaxe Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, fra 2009 til 2011.
Selvstændig, iværksætter, København, fra 2007 til 2008.
Sekretariatsleder- og koordinator , NGO Forum - Stop Volden, fra 2002 til 2003.
Pædagogmedhjælper, Vangedehuse, fra 1998 til 2001.
Hjemmehjælper, Holte, fra 1996 til 1997.


Tillidshverv
Formand for elevrådet på Vestre Borgerdyd Gymnasium 1994-1995, formand for Operation Dagsværk-gruppen. Medlem af bestyrelsen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 1994-1995. Landsformand for Operation Dagsværk 1995-1996. Medlem af Enhedslisten fra 1996. Fredsvagt i Guatemala udsendt af Internationalt Forum 1997-1998. Frivillig for Mellemamerika-Komiteen med henblik på identifikation af indsatser i slumkvarterer i Nicaragua 1998. Aktiv i Initiativet for et andet Europa, den danske venstrefløjs centrale organisation for demonstrationer og modtopmøder i forbindelse med EU-topmøder 1999-2001. Medlem af redaktionen for Tidsskriftet SALT 2001-2003. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse 2002-2006, 2008-2011 og 2014-2015, medlem af forretningsudvalget 2002-2005.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Finansordfører
Grundlovsordfører
Skatteordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra arbejde i Gladsaxe kommune som økonomisk konsulent.
Orloven ophører når medlemskabet af Folketinget afsluttes.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]