Socialdemokratiet,
Rasmus Horn Langhoff - Fotograf Steen Brogaard

Rasmus Horn Langhoff (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4003
Mobil:
+45 6162 5191
E-mailadresse:

Rasmus Horn Langhoff, født 8. oktober 1980 i Slagelse, søn af folkeskolelærer Mogens Langhoff og folkeskolelærer Jytte Horn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Kalundborgkredsen fra 2006.


Parlamentarisk karriere
Turismeordfører fra 2015 og ligestillingsordfører fra 2011. Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget fra 2015 og Ligestillingsudvalget fra 2011. Formand for Transportudvalget 2014-2015, medlem af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014, Transportudvalget 2013-2015 og Børne- og Undervisningsudvalget, Socialudvalget og Kirkeudvalget 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Cand. mag. i historie og medier og kultur, Københavns Universitet, 2014.
Studentereksamen, Slagelse Gymnasium, fra 1996 til 1999.
Folkeskole, Marievangsskolen, Slagelse, fra 1986 til 1996.

Organisationskonsulent, Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, fra 2009 til 2011.
Salgskonsulent, Forlaget Clio Online, fra 2008 til 2009.
Rejsesekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Landsforbund, fra 2001 til 2002.


Tillidshverv
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Slagelse 1996-1997. Medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms hovedbestyrelse 1996-2001. Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Vestsjællands Amt 1997-2000. Medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms forretningsudvalg 2002-2004.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Ligestillingsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Ligestillingsordfører
Turismeordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]