Dansk Folkeparti,
Pia_Kjaersgaard - Fotograf Steen Brogaard

Pia Kjærsgaard (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Folketingets formand

Kærmindevej 31
2820 Gentofte

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5107

Pia Merete Kjærsgaard, født 23. februar 1947 i København, datter af farvehandler Poul Kjærsgaard og husmoder Inge Munch Jensen. Gift med Henrik Thorup, statsrevisor.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 11. marts 1998 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Amtskreds fra 6. oktober 1995 til 11. marts 1998.
Folketingsmedlem for Fremskridtspartiet i Fyns Amtskreds fra 8. september 1987 til 5. oktober 1995.
Folketingsmedlem for Fremskridtspartiet i Københavns Amtskreds fra 10. januar 1984 til 8. september 1987.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ballerupkredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Kalundborgkredsen fra 2007 til 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Glostrupkredsen fra 1997 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hellerupkredsen fra 1997 til 2000.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Gentoftekredsen fra 1997 til 2000.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Middelfartkredsen fra 1984 til 1995.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Hvidovrekredsen fra 1983 til 1984.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Ballerupkredsen fra 1981 til 1984.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Gladsaxekredsen fra 1981 til 1984.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Ryvangskredsen fra 1979 til 1981.


Parlamentarisk karriere
Folketingets formand fra 3. juli 2015.
Medlem af Folketingets Præsidium fra 2. oktober 2012.
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen fra 2015. Værdiordfører 2012-2015. Tidligere medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn, Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, Udenrigsudvalget og OSCE’s Parlamentariske Forsamling. Medlem af Nordisk Råd 1990-1994 og 1998-2000. Tidligere stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse. Medlem af Forsvarskommissionen 1997-1998. Delegeret ved FN’s Generalforsamling i New York i 1995, 2000, 2003, 2006, 2011 og 2012. Medstifter af Dansk Folkeparti 6. okt. 1995, formand 6. okt. 1995 – 15. sep. 2012. Politisk leder af Fremskridtspartiet 1985-1994.


Uddannelse og erhverv
Købmandsskolen, København, fra 1963 til 1965.
Folkeskolen, fra 1954 til 1963.

Hjemmehjælper, fra 1978 til 1984.
Ansat på kontor inden for forsikrings- og reklamevirksomhed, fra 1963 til 1967.


Tillidshverv
Medlem af Danmarks Nationalbanks repræsentantskab 1989-1996. Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 2009-2011. Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstråd 2009-2011. Næstformand for bestyrelsen for Dansk-Taiwanesisk Forening fra 2009.


Publikationer
Har skrevet »... men udsigten er god«, 1998, og selvbiografien »Fordi jeg var nødt til det«, sammen med journalist Jette Meier Carlsen, 2013. Medforfatter til »Digteren og partiformanden« sammen med Henrik Nordbrandt, 2006. Redaktør af »Jul på Borgen II«, 2012 og redaktør af »Jul på Borgen III«, 2016.


Udmærkelser
Tildelt Kosanprisen. Kåret som Årets Politiker af Landsforeningen for Erhvervsinteresser. Tildelt Det gyldne Posthorn af Dansk Postordreforening. Tildelt ridder af Dannebrogordenen, ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og kommandørkorset af Dannebrogordenen. Tildelt hædersmedaljen Friend of Overseas Chinese Association og hædersmedaljen Special Medal of Diplomacy i Taiwan. Modtaget Altingets kommunikationspris, Ting-Prisen 2007 og 2014. Tildelt hædersmedaljen The Order of Brilliant Star. Storkorsridder af Den Islandske Falk 2017. Tildelt Storkors i den belgiske Kroneorden 2017.

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Indtægter ved genudgivelse af bogen »Fordi jeg var nødt til det«. Udgivelsesdato den 3. november 2017.

Gaver fra indenlandske givere

Gavekort for deltagelse i talkshow i februar, maj, september og november 2015 givet af Leith Society.
Gavekort for deltagelse i talkshow i februar, marts og maj 2016 givet af Leith Society

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]