Dansk Folkeparti,
Pia Adelsteen - Fotograf Steen Brogaard

Pia Adelsteen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Hou Skovvej 7
9550 Mariager

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5121
E-mailadresse:

Pia Adelsteen Christiansen, født 11. september 1963 i Korsør, datter af pensionist John Adelsteen Andersen og pensionist Jytte Gurli Andersen. Har børnene Kenneth og Karina.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Egedalkredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Miljøordfører fra 2014, ligestillingsordfører 2011-2015 og EU-ordfører 2009-2015. Næstformand i Det Politiske-Økonomiske udvalg 2007-2011.


Uddannelse og erhverv
Udlært butiksassistent, Bilka i Ishøj, fra 1984 til 1986.
Musiksproglig student, Allerød Gymnasium, fra 1980 til 1983.

Selvstændigt erhvervsdrivende, KEA Kontorservice, fra 1997 til 2007.
Kontorassistent, Dansk Belægningsentreprise, fra 1996 til 1997.
Kontorassistent, Svend E. i Ballerup, 1995.
Kontorassistent, JAA Entreprise, fra 1987 til 1994.
Områdeleder, Bilka i Ishøj, fra 1986 til 1987.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Slangerup Kommune 2002-2006. Medlem af byrådet i Frederikssund Kommune 2006-2014, medlem af sammenlægningsudvalget 2006, næstformand i sundheds- og forebyggelsesudvalget 2007-2009 og medlem af økonomiudvalget 2010-2014. Medlem af KKR Hovedstaden (kommunekontaktråd) 2006-2009. Medlem af Skatteankenævn Frederikssund 2006-2010.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [08.02.2018]