Dansk Folkeparti,
Pernille Bendixen - Fotograf Steen Brogaard

Pernille Bendixen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Korupvej 36
5310 Odense NV

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5108
Mobil:
+45 6162 4509

Pernille Bruun Bendixen, født 1. marts 1973 i Århus, datter af finmekaniker Max Bruun og tilskærer Alice Skødt.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Odense Vestkredsen fra 2015.


Parlamentarisk karriere
Børneordfører. Medlem af Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Ligestillingsudvalget og OSCEs Parlamentariske Forsamling.


Uddannelse og erhverv
Salgassistentuddannelse, Imerco, fra 1996 til 1998.

Dagplejer, fra 2004 til 2015.
Salgsassistent, Bahne, fra 2003 til 2004.
Salgsassistent, Inspiration, fra 2001 til 2003.
Salgsassistent, Imerco, fra 1998 til 2001.
Salgsassistent, fra 1996 til 1998.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Odense Kommune fra 2010, medlem af børn- og ungeudvalget.

Aktuelle ordførerskaber

Børneordfører
Familieordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]