Socialdemokratiet,
Per Husted - Fotograf Steen Brogaard

Per Husted (S)

Stedfortræder, Socialdemokratiet

Lektor, selvstændigt erhvervsdrivende

Drosselvej 13
9560 Hadsund

Per Husted, født 6. april 1966 i Kolding. Gift med skolelærer Lene Kolding Abrahamsen. Parret har to børn, Anna, født i 2000, og Freja, født i 2001.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 1. januar 2010 til 15. september 2011.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 3. oktober 2017 (stedfortræder for Ane Halsboe-Jørgensen).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 8. oktober 2015 til 27. april 2016 (stedfortræder for Ane Halsboe-Jørgensen).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 22. april 2014 til 11. juni 2014 (stedfortræder for Simon Kollerup).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 3. december 2013 til 20. december 2013 (stedfortræder for Simon Kollerup).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 23. oktober 2013 til 8. november 2013 (stedfortræder for Bjarne Laustsen).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 10. januar 2013 til 17. februar 2013 (stedfortræder for Simon Kollerup).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 24. oktober 2012 til 9. november 2012 (stedfortræder for Rasmus Prehn).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 24. november 2009 til 18. december 2009 (stedfortræder for Rasmus Prehn).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 21. april 2009 til 29. maj 2009 (stedfortræder for Orla Hav).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 24. marts 2009 til 20. april 2009 (stedfortræder for Rasmus Prehn).
Kandidat for Socialdemokratiet i Mariagerfjordkredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Tidligere medlem af Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-2011. Tidligere stedfortræder i  Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.merc., Handelshøjskolen i København, fra 1986 til 1993.
Matematisk student, Munkensdam Gymnasium i Kolding, fra 1982 til 1985.

Selvstændig, PH Information ApS - www.phinfo.dk, fra 2006.
Underviser, Handelsskolen Tradium, 2006-2009 og igen fra 2012.
Erhvervschef, Hadsund Erhvervsråd, fra 1996 til 2006.


Tillidshverv
Bestyrelsesposter, direktionsmedlem og medejerskab i de fire virksomhedsfællesskaber Jacob Møllers Gård A/S, Ved Stranden Erhverv A/S, Ved Havnen Erhverv A/S og Erhvervshuset Revlingen A/S. Viceborgmester i Mariagerfjord Kommune fra 2014.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem Væksthus Nordjylland.

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Underviser Tradium (handelsgymnasium).

Selvstændig virksomhed

PH Information ApS, holdingselskab og konsulentvirksomhed.

Selskabsinteresser

PH Information ApS.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]