Socialdemokratiet,
Nicolai Wammen, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Nicolai Wammen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Hambrosgade 6, 3. tv.
1562 København V

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4050
E-mailadresse:

Nicolai Halby Wammen, født 7. februar 1971, søn af journalist Christian Frederik Wammen og talepædagog Lotte Halby Wammen. Far til Carl.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Århus Amtskreds fra 20. november 2001 til 8. februar 2005.
Kandidat for Socialdemokratiet i Århus Sydkredsen fra 2010.
Kandidat for Socialdemokratiet i Skanderborgkredsen fra 1997 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Forsvarsminister fra 9. august 2013 til 28. juni 2015.
Europaminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Politisk ordfører fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, 2001.
Student , Marselisborg Gymnasium, 1991.
High Schoolophold, i Massachusetts, USA, fra 1987 til 1988.
10. klasse, Brobjergskolen i Aarhus, 1987.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Aarhus Kommune 1998-2011 (orlov 2001-2005). Borgmester i Aarhus Kommune 2006-2011.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Politisk ordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]