Socialdemokratiet,
Mette Frederiksen - Fotograf Steen Brogaard

Mette Frederiksen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4030

Mette Frederiksen, født 19. november 1977 i Aalborg, datter af typograf Flemming Frederiksen og pædagog Anette Frederiksen. Har datteren Ida Feline og sønnen Magne.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Ballerupkredsen fra 2000.


Parlamentarisk karriere
Justitsminister fra 10. oktober 2014 til 28. juni 2015.
Beskæftigelsesminister fra 3. oktober 2011 til 10. oktober 2014.
Tidligere socialordfører, kulturordfører og ligestillingsordfører. Formand for Socialdemokratiet fra 2015. Næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2005-2011.


Uddannelse og erhverv
Masteruddannelse i afrikastudier, Københavns Universitet, 2009.
Bachelor i administration og samfundsfag, Aalborg Universitet, 2007.
Student, Aalborghus Gymnasium, fra 1993 til 1996.
Byplanvejen Skole, fra 1983 til 1993.

Ungdomskonsulent i LO, fra 2000 til 2001.


Publikationer
Medforfatter til bøgerne »Epostler«, 2003, og »Fra kamp til kultur«, 2004.


Udmærkelser
Modtog Nina Bang-prisen 2002 og Ting-Prisen 2012.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Formand for Socialdemokratiet.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]