Socialdemokratiet,
Maja Panduro - Fotograf Steen Brogaard

Maja Panduro (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Nordgade 18
8920 Randers NV

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4029
Mobil:
+45 6162 4986
E-mailadresse:

Maja Panduro Kyk, født 19. maj 1982 i Randers, datter af elinstallatør Freddy Michael Mikkelsen Kjærulff og social- og sundhedsassistent Aase Panduro.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 5. august 2009.
Kandidat for Socialdemokratiet i Randers Sydkredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Miljøordfører fra 2015, politisk ordfører 2014-2015, socialordfører og ordfører for nordiske anliggender 2011-2014. Formand for Social- og Indenrigsudvalget. Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget. Tidligere medlem af bl.a. Socialudvalget, Udenrigsudvalget, Retsudvalget, Indfødsretsudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. Næstformand for den danske delegation til Nordisk Råd 2011-2012. Gruppesekretær for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2011-2013.


Uddannelse og erhverv
Tillægsuddannelse i journalistisk formidling for universitetsbachelorer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 2008.
Bachelor i statskundskab, Aarhus Universitet, 2007.
Voksenpædagogisk grunduddannelse, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, 2007.
Sproglig student, Amtsgymnasiet i Paderup, 2002.

Freelanceskribent, Frivilligværket Randers og Information, fra 2008 til 2009.
Laboratoriemedhjælp, DLG, Aarhus Havn, 2004.
Serviceassistent, banegårdsgrillen i Randers, fra 1999 til 2004.
Arbejdsdreng, lagermedarbejder, montage, NT Randi, Randers, fra 1997 til 2005.


Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem i Dansk Flygtningehjælps FrivilligHus i Randers, næstformand 2002-2005. Medlem af kommunalbestyrelsen i Randers Kommune 2006-2009, næstformand for børn- og skoleudvalget og medlem af socialudvalget. Dansk repræsentant i Nordisk Ungdomspanel under Nordisk Ministerråd 2006. Koordinator for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i Randers og Purhus 2006. Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse, Randers fra 2007. Medlem af bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse, Randers 2007-2008. Underviser i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2007-2009. Underviser for unge politisk aktive i Libanon 2009. Formand for Ungdomsringen 2011-2014. Medlem af Nationalbankens bestyrelse 2013-2014. Medlem af AE-rådets bestyrelse 2014-2015. Pårørendeambassadør for Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet fra 2014.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]