Dansk Folkeparti,
Lise Bech - Fotograf Steen Brogaard

Lise Bech (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Selvstændig

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5127
Mobil:
+45 6162 4507
E-mailadresse:

Lise Bech, født 16. september 1961 i Esbjerg, datter af fhv. salgsdirektør Poul Erik Bech og fhv. danselærerinde og sygehjælper Ellen Baagøe Bech.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Thistedkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Landbrugsordfører og fødevareordfører.


Uddannelse og erhverv
Merkonom i ledelse og samarbejde, Aalborg Handelsskole.
Hf-fag i engelsk, VUC Aalborg.
Kontorassistent, Handelsskolen i Aars.
Handelsskoleeksamen, Handelsskolen i Aars.
Realeksamen, Bavnebakkeskolen, Støvring.

Forretningsfører og bogholder, selvstændig, fra 2010 til 2015.
Controller, fra 2007 til 2010.
Regnskabs- og lønmedarbejder, fra 2003 til 2007.
Økonomi- og personalechef, fra 1995 til 2003.
Ledende økonomi- og administrationsmedarbejder, fra 1989 til 1995.
Kontorelev og kontorassistent, Meatcut, Aalborg og F.N.K., Klarup, fra 1980 til 1989.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Rebild Kommune fra 1996. Medlem af byrådet i Støvring Kommune 1999-2006, medlem af teknik- og miljøudvalget og børne- og kulturudvalget. Medlem af byrådet i Rebild Kommune 2014-2015, medlem af sundhedsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Domsmand ved Retten i Aalborg fra 2016. Medlem af Sørup Menighedsråd fra 2017.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Kirkeudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Retsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Fødevareordfører
Landbrugsordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

DanRetrade ApS / Juelstrup Bogholderservice – orlov uden løn.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]