Socialdemokratiet,
Lea Wermelin - Fotograf Steen Brogaard

Lea Wermelin (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Hammershusvej 69
3770 Allinge

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4162
Mobil:
+45 6162 5631
E-mailadresse:

Lea Wermelin, født 10. maj 1985 i Rønne, datter af folkeskolelærer Hans Wermelin og sygeplejerske Bodil Wermelin.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Bornholms Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Rønnekredsen fra 2014.
Kandidat for Socialdemokratiet i Aakirkebykredsen fra 2014.


Uddannelse og erhverv
Semester, statskundskab, Lunds Universitet, 2009.
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 2005 til 2011.
Student, Bornholms Gymnasium, fra 2001 til 2004.

Politisk medarbejder, Socialdemokratiet, Christiansborg, fra 2012 til 2015.
Praktik, planlægger, Deadline, DR2, 2010.
Studentermedhjælper, Udenrigsministeriet, fra 2008 til 2010.
Praktik, udvikling af lokaldemokrati, Mellemfolkeligt Samvirke, Tanzania, 2008.
Studentermedhjælper for Thomas Adelskov, Socialdemokratiet, fra 2006 til 2008.
Afdelingsmedarbejder, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 2004 til 2006.
Lærervikar, Søndermarksskolen, Frederiksberg, fra 2004 til 2005.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2003-2004. Medlem af forretningsudvalget for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2006-2010. Medlem af projektpuljeudvalget for Dansk Ungdoms Fællesråd 2010-2012, formand 2012-2014.

Aktuelle ordførerskaber

Bæredygtighedsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]