Radikale Venstre,
Klaus Frandsen - Fotograf Steen Brogaard

Klaus Frandsen (RV)

Statsrevisor, Radikale Venstre

Partner, MHS Corporate Finance

Kielgade 10
2150 Nordhavn

Mobil:
+45 6162 5629
E-mailadresse:

Klaus Frandsen, født 19. oktober 1963 i Roskilde, søn af Per Frandsen og hustru Tove Frandsen.


Parlamentarisk karriere
Statsrevisor fra 26. oktober 2011.


Uddannelse og erhverv
Masterstudier i finansiering, Handelshøjskolen i København, fra 1985 til 1988.
BA i erhvervsøkonomi, Odense Universitet, fra 1982 til 1985.

Executive Director, MHS Corporate Finance, fra 2012.
Forretningsudviklingsdirektør, Evenex, fra 2010 til 2012.
Administrerende direktør, NETS, fra 2007 til 2009.
Forretningsudviklingsdirektør, PBS, fra 2006 til 2007.
Business Operation Manager/Project Executive, IBM, fra 2004 til 2006.
Konsulent, Dmdata (Maersk Data-koncernen), fra 2003 til 2004.
Afdelingsdirektør, Danske Bank, fra 1999 til 2003.
Kontorchef, Danske Bank Corporate Finance, fra 1995 til 1999.
Fondschef, Danske Kredit, fra 1991 til 1995.
Analytiker, Danske Bank/Provinsbanken, fra 1985 til 1991.


Tillidshverv
Landsformand for Radikale Venstre fra 2009.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [07.03.2018]