Dansk Folkeparti,
Kim Christiansen - Fotograf Steen Brogaard

Kim Christiansen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Selvstændigt erhvervsdrivende

Hou Skovvej 7
9550 Mariager

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5148
Telefax:
+45 3389 5148
E-mailadresse:

Kim Christiansen, født 14. september 1956 i Slagelse, søn af murer Evald Christiansen og sygehjælper Birde Christiansen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Århus Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Skanderborgkredsen fra 2007 til 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Djurskredsen fra 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Grenaakredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hammelkredsen fra 1999 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Transportordfører og færdselsordfører. Medlem af Transport- og Bygningsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Skatteudvalget og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Mariager Kommune 2001-2006, medlem af teknik- og miljøudvalget. Medlem af kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune 2006-2011, medlem af sammenlægningsudvalget 2006, medlem af udvalget for teknik og miljø 2007-2011. Medlem af Skatteankenævnet Randers-Mariagerfjord 2005-2011. Formand for Færdselssikkerhedskommissionen fra 2016.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Medlem af
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Færdselsordfører
Transportordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Ejer af Restaurant A`Porta, Teglgade 3, 9550 Mariager.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [01.02.2018]