Socialdemokratiet,
MF Karen Johanne Klint, Socialdemokratiet, Folketinget. karen.klint@ft.dk - Fotograf Steen Brogaard

Karen J. Klint (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4028
E-mailadresse:

Karen Johanne Klint, født 6. oktober 1947 i Hemmerslev, datter af husmand Chr. Regnar Jensen og Inger Klint Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vejle Amtskreds fra 11. marts 1998 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Vejle Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Vejlekredsen fra 1998 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Kirkeordfører og Etisk Råd-ordfører. Formand for Kirkeudvalget og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Næstformand for Indfødsretsudvalget, Udvalget til Valgs Prøvelse og § 71-tilsynet. Medlem af Social- og Indenrigsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget og Nordisk Råd. Tingsekretær fra 2007.


Uddannelse og erhverv
Etårig videreuddannelse, Socialpædagogisk Højskole, Gedved, 1994.
Merkonom i personaleledelse, Handelsskolen, Vejle.
Socialpædagog, 1970.
Realeksamen.

Konstitueret centerleder, Socialpsykiatrisk Center, Sønderparken, Vejle Amt, fra 1994 til 1998.
Stedfortræder i voksen- og handicapafdelingen, Vejle Amt, fra 1988 til 1993.
Pædagogisk konsulent, Vejle Amts socialforvaltning, fra 1980 til 1987.
Omsorgsassistent og afdelingsleder, Forsorgscentret, Brejning, fra 1970 til 1980.
Elev, Forsorgscentret, Brejning, fra 1967 til 1970.


Tillidshverv
Aktuelle tillidshverv: Medlem af Bredballe menighedsråd. Medlem af bestyrelsen ved Ringgården, alkoholbehandlingshjem drevet af KFUM's Sociale Arbejde, Middelfart. Medlem af bestyrelsen ved Bøgevangskolen, husholdningsskole for unge med særligt behov, Vejle. Medlem af kredsbestyrelsen for Socialdemokratiet i Vejle Sydkreds. Medlem af EGVs repræsentantskab. Medlem af bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem, Vildbjerg. Tidligere tillidshverv: Medlem af hovedbestyrelsen for Åndssvageforsorgens Personaleforbund 1976-1979. Medlem af Børkop Byråd 1978-1980 og Vejle Byråd 1986-1998. Medlem af Kommuneforeningen i Vejle Amt 1990-1994. Medlem af bestyrelsen for Jelling Seminarium 1990-1998. Medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Skolebiblioteksforening 1990-1998. Formand for Den Sociale Udviklingsfond (SUF) 1995-1998. Medlem af bestyrelsen på Vejlefjord Rehabiliteringscenter 1999-2013. Medlem af diverse institutionsbestyrelser og partiforeningsbestyrelser.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Kontaktperson i menighedsrådet i Bredballe Sogn.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]