Enhedslisten,
Johanne Schmidt-Nielsen - Fotograf Steen Brogaard

Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Bachelor i socialvidenskab

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5002

Johanne Schmidt-Nielsen, født 22. februar 1984 i Odense, datter af seminarielektor Dorte Schmidt-Nielsen og programleder på Risø Peter Hjuler-Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Københavns Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Enhedslisten i Nørrebrokredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Integrationsordfører, ligestillingsordfører, udlændingeordfører og indfødsretsordfører.


Uddannelse og erhverv
Bachelor i socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter, fra 2004 til 2007.
Student, Odense Katedralskole, fra 1999 til 2002.
Folkeskolens 9. klasse, Vissenbjerg Skole, 1999.

Servicemedarbejder, Blågårdens Medborgerhus, fra 2006 til 2007.
Pædagogmedhjælper, børnehave, fra 2002 til 2003.


Tillidshverv
Næstformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2002-2003. Fællestillidsrepræsentant i Pædagogmedhjælpernes Fagforening 2003. Talsperson for aktionsgruppen Velfærdsmissionen 2006. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 2006.

Aktuelle ordførerskaber

Ligestillingsordfører

Hvervregisteret

Gaver fra indenlandske givere

Bidrag til valgkampen fra Metal Hovedstaden, 2011.
Bidrag fra 3F Kastrup i forbindelse med valgkampen 2015.

Udenlandsrejser

Giver: Folkekirkens Nødhjælp i Palæstina og Israel fra den
27. marts til den 1. april 2014.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]