Socialdemokratiet,
Jan_Johansen - Fotograf Steen Brogaard

Jan Johansen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Specialarbejder

Højen 2 A
5330 Munkebo

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4004
Tlf. privat:
+45 6597 6218
Mobil:
+45 6162 5192
E-mailadresse:

Jan Johansen, født 12. december 1955 i Svendborg, søn af specialarbejder Preben Johansen og hjemmegående Gerda Johansen. Gift med Jette Hye Johansen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Nyborgkredsen fra 2010.


Uddannelse og erhverv
Næstformand, 3F Østfyn, fra 2005 til 2011.
Formand, SiD Munkebo, fra 2001 til 2005.
Specialarbejder, Lindøvæftet, fra 1974 til 2001.
Specialarbejder, Bullerup Møbelfabrik, fra 1973 til 1974.
Sømand, fra 1970 til 1972.


Tillidshverv
Tillidsrepræsentant for servicemedarbejderne på Lindøværftet 1989-2001. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Lindøværftet A/S 1992-2001. Medlem af bestyrelsen og senere formand for Ungdomsskolen i Munkebo Kommune 1996-2007. Medlem af byrådet i Munkebo Kommune 1997-2006, viceborgmester og formand for socialudvalget 2001-2006. Formand for LO Munkebo 2001-2005. Medlem af bestyrelsen og senere næstformand for Kerteminde Produktionshøjskole 2002-2010. Formand for kommunalpolitisk udvalg Kerteminde, LO Østfyn fra 2005. Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd 2006-2009. Medlem af kommunalbestyrelsen i Kerteminde Kommune 2006-2011, medlem af sammenlægningsudvalget 2006, formand for ældre- og handicapudvalget.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Forsvarsudvalget

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Grønlandsudvalget
Kulturudvalget
Undervisningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Voksen- og efteruddannelsesordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]