Venstre,
Jakob Ellemann-Jensen - Fotograf Steen Brogaard

Jakob Ellemann-Jensen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Cand.merc.jur.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4550

Jakob Ellemann-Jensen, født 25. september 1973 i Hørsholm, søn af fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og fhv. chefredaktør Alice Vestergaard. Far til to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.
Kandidat for Venstre i Århus Sydkredsen fra 2014.
Kandidat for Venstre i Odense Østkredsen fra 2010 til 2014.


Parlamentarisk karriere
Politisk ordfører. Medlem af Europaudvalget, Finansudvalget, Forsvarsudvalget, Færøudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Det Udenrigspolitiske Nævn og Udenrigsudvalget.


Uddannelse og erhverv
Cand.merc.jur., Handelshøjskolen i København, fra 2000 til 2002.
HA(jur.), Handelshøjskolen i København, fra 1996 til 1999.
Grundkursus til officer af reserven, Hærens Kampskole, 1994.
Sergent i Hæren, Sergentskolen i Sønderborg, 1993.
Matematisk student, N. Zahles Gymnasieskole, fra 1989 til 1992.

Koncernjurist, GN Store Nord A/S, fra 2007 til 2011.
Afdelingschef, IBM Danmark A/S, fra 2005 til 2007.
Jurist, IBM Danmark A/S, fra 2002 til 2005.
Juridisk rådgiver, PwC Consulting A/S, fra 2000 til 2002.
Kaptajn, Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina, fra 1999 til 2000.
Premierløjtnant af reserven, Den internationale Brigade, fra 1996 til 1999.
Løjtnant, Sjællandske Livregiment, fra 1994 til 1996.
Værnepligtig menig og sergent, Den Kongelige Livgarde, fra 1992 til 1994.


Tillidshverv
Medlem af forretningsudvalget for Europabevægelsen. Medlem af bestyrelsen i Atlantsammenslutningen. Medlem af Skatterådet. Medlem af Rådet for Menneskerettigheder

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Medlem af skatterådet.

Udenlandsrejser

U.S. State Department, februar 2016, USA, International Visitors Leadership Program – Foreign Policy Challenges.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]