Socialistisk Folkeparti,
Jacob Mark - Fotograf Steen Brogaard

Jacob Mark (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

MF

Poppelgade 3,1. th.
2200 København N

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4418
Tlf. privat:
+45 2843 4458
Mobil:
+45 6162 4593
E-mailadresse:

Jacob Rene Mark, født 16. oktober 1991 i Køge, søn af fængselsbetjent Bjarne Mark og folkeskolelærer Lise Mark.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Lejrekredsen fra 2012.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Køgekredsen fra 2012.


Parlamentarisk karriere
Formand for Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe fra 2016.


Uddannelse og erhverv
Bachelor (journalistik, politik og administration), Roskilde Universitet, fra 2013 til 2017.
Student, Køge Gymnasium, fra 2008 til 2011.
Folkeskole, Alkestrupskolen og Herfølge Skole, 2008.

Lærervikar, Hastrupskolen, fra 2011 til 2013.
Operatør, Køge Bio, fra 2008 til 2011.
Butiksassistent, Hammershus Bageri, fra 2007 til 2009.


Tillidshverv
Medlem af Socialistisk Folkepartis Ungdom fra 2007. Medlem af bestyrelsen for Socialistisk Folkeparti Køge fra 2009, formand 2010. Medlem af byrådet i Køge Kommune 2010-2015, formand for børneudvalget 2014-2015. Formand for Køge Ungdomsskole 2010-2014. Regionssekretær i landsledelsen for Socialistisk Folkepartis Ungdom 2010. Medlem af landsledelsen for Socialistisk Folkeparti fra 2014.


Udmærkelser
Flidspris, Køge Gymnasium 2011.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Kulturudvalget
Skatteudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Undervisningsudvalget
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Udvalget til Valgs Prøvelse

Aktuelle ordførerskaber

Børneordfører
Uddannelses- og forskningsordfører
Idrætsordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Undervisningsordfører

Hvervregisteret

Gaver fra indenlandske givere

2 billetter til Smukfest 2015, givet af Smukfest den 15. juli 2015.

Udenlandsrejser

Rejse til USA den 10.-24. februar 2018, givet af den amerikanske ambassade.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [06.06.2018]