Liberal Alliance,
Christina Egelund - Fotograf Steen Brogaard

Christina Egelund (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

MF

Østerbrogade 106, 1. tv
2100 København Ø

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4914
Mobil:
+45 6162 4578

Christina Egelund, født 9. december 1977 i Hjørring, datter af selvstændig Karsten Egelund og selvstændig Else Marie Pedersen. Samlevende med Cyril Thibault.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Nordjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Politisk ordfører, retsordfører, grundlovsordfører og EU-ordfører.


Uddannelse og erhverv
Lettres Modernes, Sorbonne, Paris, fra 2000 til 2003.
Matematisk student, Hjørring Gymnasium, fra 1993 til 1996.

Selvstændig erhvervsdrivende, Jambo Feriepark, fra 2006.
Vekselerer, Chequepoint, Paris, fra 1996 til 1998.
Erhvervssælger, ungarbejder, Bingohallen, Hjørring, fra 1991 til 1993.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for VisitDenmark 2013-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Kulturudvalget
Retsudvalget
Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne
Europaudvalgets Underudvalg

Stedfortræder i
Europarådet
Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

EU-ordfører
Grundlovsordfører
Politisk ordfører
Retsordfører

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [28.11.2017]