Alternativet,
Carolina Magdalene Maier - Fotograf Steen Brogaard

Carolina Magdalene Maier (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4808
Mobil:
+45 6162 4659
E-mailadresse:

Carolina Magdalene Maier, født 28. november 1973 i Haderslev, datter af elektroingeniør Frederico Maier Marin og socialrådgiver Inge Skau Maier.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Københavns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2015.


Parlamentarisk karriere
Politisk ordfører, undervisningsordfører, kirkeordfører, ungdomsuddannelsesordfører, folkeoplysningsordfører, familieordfører og børneordfører. 


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.soc., Københavns Universitet, fra 1996 til 2003.
Exam.art. (spansk), Odense Universitet, fra 1993 til 1996.

Centerleder, Videnscenter for Patientstøtte, Region Hovedstaden, fra 2011 til 2015.
Leder af Nordisk Arbejdsmiljø, Tryg, fra 2009 til 2011.
Ph.D-studerende, Sociologi, Københavns Universitet, fra 2006 til 2009.
Forskningsrådgiver, udstationeret i Guatemala, Mellemfolkeligt Samvirke, fra 2005 til 2006.
Forskningsassistent, KORA, fra 2004 til 2005.


Publikationer
Har skrevet »Patientstøtte – før, under og efter sygdom«, 2013, »Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen«, 2009, og en række lægevidenskabelige og sociologiske tidsskriftsartikler.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
Ligestillingsudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Undervisningsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Børneordfører
Familieordfører
Politisk ordfører
Undervisningsordfører
Ungdomsuddannelsesordfører
Folkeoplysningsordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Aftale med Rigshospitalet om orlov fra den 1. juli 2015. Orloven indfases gradvist med 65 pct. orlov i juli, 85 pct. orlov i august og 85 pct. orlov i september. Fra den 1. oktober 2015 fuld orlov.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [14.12.2017]