Udvalgenes alm.del bilag

Din søgning gav 5279 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
UUI Alm.del Bilag 155 Fortroligt dokument 25-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 218 Brev af 9. maj 2018 fra Knessets formand, til Folketingets formand om udtalelser fra den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas 25-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 217 Invitation til konference om Vestsahara den 7. juni 2018 i Bruxelles 25-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 118 Brev fra innovationsminister Sophie Løhde vedr. fælles brev fra borgmestrene indenfor Frikommunenetværk om en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren 25-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 117 Henvendelse af 24/5-18 fra Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) vedr. FGU og DKU 25-05-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Bilag 121 Materiale til foretrædet med ti sprogforskere om de konsekvenser en udflytning til Bogense vil have for Dansk Sprognævn den 29. maj 2018. 25-05-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Bilag 120 Skriftlig orientering om møde i EU's Konkurrenceevneråd (rum- og forskningsdelen) den 29. maj 2018, fra uddannelses- og forskningsministeren 25-05-2018
(2017-18)
UFO Alm.del Bilag 51 Fortroligt dokument 25-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Bilag 257 Publikation: KL's anbefalinger til en styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder 25-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Bilag 256 Henvendelse af 23/5-18 fra Foreningen Far om deres åbne brev til Nordic Council of Ministers og Nordic Parliament Members om "Formal complaint about Human Rights Violations and Parliament Responsibilities" 25-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Bilag 255 Henvendelse af 23/5-18 fra Sarah Thuesen, Børnehuset Region Hovedstaden om bidrag med kronik til udvalgets samråd om underretninger om udsatte børn den 31. maj 2018 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Bilag 205 Orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Bilag 286 Notat om besvarelse af Lommissionens åbningsskrivelse af 22. marts 2018, fra justitsministeren 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 479 Henvendelse af 19/5-18 fra vestkystkommunerne Thisted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig om Vestkystaftalen 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 478 Henvendelse af 22/5-18 fra Vera og Tage Møller, Stenlille om affaldshåndtering 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 477 Henvendelse af 24/5-18 fra Landsforeningen Levende Hav om muslingefiskeri i Helnæs Bugt 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 476 Grundnotat om Kommissionens udkast til forslag om forlængelse af EU-miljømærkekriterier for produktgrupperne madrasser, tryksager, ble- og hygiejneprodukter og rinse-off kosmetik, komitésag 25-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Bilag 108 Henvendelse af 25/5-18 fra Institut for Menneskerettigheder om bemærkninger til udspil til ny indfødsretsaftale 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Bilag 125 Mødeoversigt 2. halvår 2018 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 700 Materiale til Jens-Peter Bonde og Uffe Østergårds foretræde den 25. maj 2018 om EU's fremtid 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 699 Fortroligt dokument 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 698 Meddelelse om åbningsskrivelse om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (sag nr. 2018/2027) 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 697 Fortroligt dokument 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 696 Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (sag nr. 2017/0329) 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 695 Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/04-18 25-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 5279 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200