Alle spørgsmål

Her finder du alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 4170 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
ERU Alm.del Spørgsmål 80 Spm. om ministerens kommentar til kritikken af forvaltningen af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber således, som den er beskrevet i Økonomisk Ugebrev nr. 41, 10/12 2017, side 4-5, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 79 Spm. om forsikringsbranchen op til loven i 2016 havde sagt ja til, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skulle dække udgifterne ved Gables konkurs, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 78 Spm. om, hvordan Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der i loven herom fra 2003 blev beskrevet som en privat selvejende institutioner lige pludselig i loven fra december 2016 vedr. konkursen af ”Gable Insurance AG” blev betegnet som en statslig institution, tilmed uden at loven fra 2003 blev ændret, og hvorfor blev Folketingets partier ikke orienteret om dette forhold i forbindelse med 2016-lovgivningen, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 274 Spm. om sikring af, at ministeriets tilskudsmidler fremover anvendes til at understøtte en fornuftig fordeling af opgaver mellem kommuner og private virksomheder m.m., til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 273 Spm. om ministerens overvejelser ved anvendelse af ministeriets tilskudsmidler i lyset af en fornuftig fordeling af opgaver mellem kommuner og private virksomheder m.m., til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 272 Spm. om det skal være kommunale affaldsselskaber eller kommuner, som skal udvikle design og designmetoder til plastemballager, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 271 Spm. om tilskuddet til Amager Ressourcecenter m.v., til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 77 Spm. om hvorvidt der er tale om ekspropriation, da Garantifondens dækningsområde blev udvidet i forbindelse med konkursen af Gable Insurance, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om ministeren vil oplyse, om Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber juridisk set er at betragte som privat selvejet institution eller en selvejet institution inden for den statslige forvaltning, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 75 Spm. om ministeren vil redegøre for provenuvirkningerne i tabel 1 i Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 40 Spm. om fordelingen af regeringens besparelser på 100 mio. kr. på landets erhvervsuddannelser på kommuneniveau med udgangspunkt i uddannelsesstedernes beliggenhed, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om Økonomisk Redegørelse, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
KUU Alm.del Spørgsmål 51 Spm. om den geografisk fordeling af medlemmerne i Medienævnet og den geografisk fordeling af de midler, der uddeles fra Innovationspuljen til etableringsprojekter og udviklingsprojekter, til kulturministeren Kulturministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 90 MFU spm. om at oplyse fordelingen af midler til social dumping som følge af finanslovsaftalen for 2018, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 89 Spm. om det finanspolitiske råderum til øvrige prioriteringer, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 122 Spm. om at opgøre den gennemsnitlige offentlige nettoudgift pr. borger på 65 år eller derover, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om etablering af klynger ved 2. bølge af udflytningen af statslige arbejdspladser, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 38 Spm. om erfaringsopsamling fra 1. bølge af udflytningen af statslige arbejdspladser, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 37 Spm. om, hvor mange af de medarbejdere der ikke flyttede med deres statslige arbejdsplads i 2016 er overgået til anden beskæftigelse, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 36 Spm. om, hvor mange af de medarbejdere der ikke flyttede med deres statslige arbejdsplads i 2016 er overgået til ledighed, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Spm. om, hvor mange statslige arbejdspladser er nedlagt de sidste 15 år i hele landet, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvor mange statslige arbejdspladser er flyttet fra provinsen til København inden for de sidste 15 år, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 100 Spørgsmål 14 Spm., om det vil være muligt at bruge de såkaldte drænrør som kystsikring, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 100 Spørgsmål 13 Spm., om det vil være muligt at lave hård kystsikring uden sandfodring, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 100 Spørgsmål 12 Spm., om det vil være muligt for en kommune at afvise at bruge Kystdirektoratets vejledning og viden, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 4170 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200