Alle spørgsmål

Her finder du alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 6806 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
L 141 Spørgsmål 5 MFU spm. om redegørelse for det konkrete behov for at lempe adgangen til bibeskæftigelse for hver enkelt af de grupper, der omfattes af forslaget, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 4 MFU spm. om, hvorfor det foreslås, at timegrænsen for bibeskæftigelse fastsættes til 12 timer om ugen i gennemsnit over et kvartal, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 3 MFU spm. om redegørelse for, hvordan det i dag kontrolleres, om arbejdstilladelse er udstedt på baggrund af en kontrakt, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 2 MFU spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at der ikke stilles de samme krav til ansættelsesvilkårene i bibeskæftigelsen som til hovedbeskæftigelsen, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 1 MFU spm. om redegørelse for, om lovforslagets definition af "frivilligt arbejde" er identisk med beskæftigelsesministeriets definitioner af frivillig aktivitet, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 554 Om MRSA og gennemførelse af et hygiejnekursus. Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 553 Om gennemførelse af et hygiejnekursus for personer der håndterer svin. Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 440 Spm. om, hvorvidt danske statsborgere ved familiesammenføring efter den nye aftale om regler for familiesammenføring vil blive lige så godt stillede som EU-borgere, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 439 Spm. om, hvorfor justitsministeriet finder anledning til at henvende sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at gøre opmærksom på Paposhvili-dommen henholdsvis den 3. marts 2017 og den 25. april 2017, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 438 Spm. om, hvordan ministeren ikke kan være vidende om deltagelse i det pågældende mødeforum, samt uvidende om drøftelser og konklusioner i det pågældende mødeforum med så afgørende konsekvenser, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 437 Spm. om, hvorvidt ministeren finder det acceptabelt, at ministeren direkte misinformerede udvalget på samrådet den 11. januar 2018, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 436 Spm. om, hvorvidt en person, der er godkendt af UNHCR som flygtning og har ophold i en flygtningelejr i eget naboland, kan forvente at denne ”godkendelse” automatisk følger med til Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til oplysningerne om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser ministeren vil drage af denne sag med udbetaling af bonusbeløb i Banedanmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om ministeren har spurgt ind til Banedanmarks incitamentsstruktur og bonuspolitik i sin tid som minister, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om ministeren inden den 4. maj 2017 var bekendt med, at Banedanmark udbetalte fuld bonus til ledende medarbejdere, der arbejder med signalprogrammet, selvom de ikke har levet op til deres mål, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om ministeren er så tilfreds med Banedanmarks udrulning af signalprogrammet, at han finder anledning til, at der udbetales fuld bonus til en række ledende medarbejdere i Banedanmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om, hvordan ministeren forklarer at Banedanmark har udbetalt fuld bonus til en række ledende medarbejdere, selvom de i følge dokumentation fra DR ikke lever fuldt op til de mål, der skulle indfris for at gøre sig fortjent til denne bonus, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 262 Spm. om at kommentere henvendelsen fra fire fynske kommuner, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 261 Spm. om at uddybe hvad Socialstyrelsens udvikling af typologi til brug for identifikation af lovende praksis i kommunerne går ud på, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 260 Spm. om, hvordan man konkret vil lave effektmåling på Housing First-programmet på hjemløseområdet, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 259 Spm. om at redegøre for kriterierne for at få bevilliget en balancevest som hjælpemiddel til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 445 Spm. om ministeren forventer at få styr på omfanget af ulovlig udsmidning af fisk i danske farvande ved at tage sagen med til EU's fiskerimyndigheder, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 444 Spm. om, hvor mange gange fiskerikontrollen har udført kontrol med ulovligt udsmid af fisk i årene 2015, 2016 og 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 443 Spm. om, hvorfor ministeren ikke vil øge den danske fiskerikontrol af landingsforpligtigelsen, men i stedet tage sagen om ulovligt udsmid af fisk op med EU's fiskerimyndigheder, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 6806 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200