Alle spørgsmål

Her finder du alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 11704 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
L 236 Spørgsmål 32 Spm. om ministeren kan bekræfte, at undersøgelsen dækkede 97 procent af alle parkeringsindtægter, og at ministeren i øvrigt i høringsnotatet skriver, ”at området blev grundigt belyst af Finansieringsudvalgets analyse fra 2010”, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 31 Spm. om, hvor meget Vejle Kommune efter de foreslåede regler årligt vil kunne afskrive af deres nyopførte parkeringsanlæg, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 30 Spm., om ministeren kan bekræfte, som det blev fremført på høringen den 24/5-18 om lovforslaget af blandt andet Aalborg Kommune, at det vil medføre mere betalingsparkering, hvis driften af kommunale parkeringsanlæg overlades til private, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 29 Spm. om, hvor stort et beløb Frederiksberg Kommune årligt kan fradrage af deres to nye parkeringsanlæg til ca. 120 mio. kr., hvis ministerens ændringsforslag vedtages, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 28 Spm. om, hvor stort ministeren forventer, at det samlede nedslag i modregningen vil være som følge af regeringens ændringsforslag om en dispensationsmulighed, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 27 Spm. om kommunerne bliver modregnet i beløbet af de udskrevne eller indbetalte parkeringsafgifter, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 26 Spm. om ministeren vurderer, at lovforslaget vil have en negativ indflydelse på omfanget af nye parkeringsanlæg fremover, hvis kommunerne ikke længere kan afskrive parkeringsanlæg, og parkeringsanlæggene dermed skal skattefinansieres i lighed med folkeskoler og plejehjem, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 25 Spm. om, hvor meget det fastsatte bundfradrag udgør, hvilket i lovforslagets bemærkninger er beskrevet som den anden mulighed for modregning af kommunernes parkeringsindtægter, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 24 Spm. om, hvor mange og hvilke kommuner der i dag i forbindelse med modregningen af parkeringsindtægter gør brug af: 1) 2007-indtægtsniveauet, 2) Et fastsat bundfradrag eller 3) Balanceordningen, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 23 Spm., om ministeren er enig med afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk, der på høringen den 24/5-18 sagde, at ”som det [lovforslaget] ligger nu, der vil det være en katastrofe. Der vil det bare være at putte pengene ned i statskassen”, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 22 Spm. om at kommentere de fem oplæg fra høringen den 24/5-18 om lovforslaget, jf. L 236 - bilag 9, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 21 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at kommuner, som har investeret i parkeringsanlæg i god tro inden den 2/5-18, reelt får mulighed for at afskrive efter de hidtidige regler, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 20 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at der afsættes en pulje, som er finansieret af statens modregning i bloktilskuddet, til at sikre kommuner med særlig store parkeringsudfordringer en mulighed for at investere i parkeringsanlæg, og som fordeles efter objektive kriterier, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 19 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at kommuner med store parkeringsudfordringer skal have dækning for de grundlæggende parkeringsrelaterede udgifter ved, at det nuværende grundfradrag fastholdes, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 18 MFU spm., om at kommentere udtalelse af Torben Lund Kudsk, FDM, på udvalgets høring om lovforslaget den 24/5-18 i Landstingssalen, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om ministeren i lighed med FDM mener, at forslaget om en ny modregningsordning for kommunernes parkeringsindtægter, som det ligger nu, vil være en katastrofe, med mindre det øgede statslige provenu bruges på en statslig pulje til investering i nye parkeringsanlæg og park and ride-anlæg for at minimere trængsel og sikre en bedre parkeringsforhold, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 76 Spm. om kommentar til henvendelserne af 25/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 848 Om hvidvask og økonomisk kriminalitet. Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 847 Om retsforfølgelse af kendt Syriens-kriger. Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 846 Om at tyrkiske partier fører valgkamp i Danmark og andre EU-lande. Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 845 Om initiativet fra den hollandske COSAC-delegation om mere åbenhed i Rådet »opening up closed doors - making the EU more transparent for its citizens«. Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 844 Om omfanget af søsalat i Mariager Fjord Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 843 Om der er behov for yderligere tiltag, der kan modvirke dannelsen af søsalat i Mariager. Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 842 Om præsident Macron og kansler Merkels besøg hos Vladimir Putin. Forsvarsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 841 Om Kommissionsformand, Donald Tusks, karakteristik af USA. Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 11704 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200