Alle spørgsmål

Her finder du alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 3991 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
SAU Alm.del Spørgsmål 136 Spm. om at redegøre for lønandelen – før skat – af BNP i Danmark, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 135 Spm. om at oplyse udviklingen i virksomhedernes overskud – før skat – i Danmark som procentandel af BNP, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 134 Spm. om ,hvor stor skattelettelsen bliver, når udligningsskatten fjernes for personer, der har pensionsudbetalinger over beløbsgrænsen, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 133 Spm. om, hvordan Aftalen om Finanslov for 2018 samlet påvirker Gini-koefficienten, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 132 Spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen på indkomstdeciler – herunder også for den 99. percentil af henholdsvis boligjobordningen, fjernelse af skat på arbejdsgiverbetalt telefon og fjernelse af udligningsskatten, som de er aftalt i Aftale om Finansloven for 2018, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 157 Spm. om en opdateret skematisk oversigt efter indgåelsen af finanslovsaftalen for 2018 over de afsatte ressourcer i Arbejdstilsynet til indsatsen mod social dumping , til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 131 Spm. om at opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 588 (folketingsåret 2015-16), til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 268 Spm. om, hvor mange intakte hangrise der blev slagtet i Danmark i 2016 samt det foreløbige tal for 2017, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 267 Spm. om forbruget af medicinsk zink i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 samt det foreløbige tal for 2017, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 266 Spm. om, hvor stor en andel af de kontrollerede besætninger der fik indskærpelse, påbud og/eller blev politianmeldt m.v., til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 265 Spm. om, hvorfor der ikke er offentliggjort resultater af Fødevarestyrelsens kontrol af dyrevelfærd i 2016, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 264 Spm. om status i sagen om mask har ændret sig siden ministerens besvarelse af MOF alm. del - spørgsmål 242 (2016-17) den 15. december 2016, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 305 Spm. om ministeren vil redegøre for sin holdning til at handlende og forretningsdrivende i Nørregade i Ringsted som i mange af landets andre byer, er utrygge særligt efter mørkets frembrud på grund af risikoen for tyveri m.v., til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 68 Spm. om at opdatere svaret på spørgsmål 131 (L 1- folketingsåret 2015-16) således at det i tabelform oplyses hvor mange ekstra læger, sygeplejersker, politibetjente hhv. hjemmehjælpere der kan ansættes for 2,5 mia. kr. i 2018, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 304 Spm. om ministeren vil tage initiativ til en ny vagttype med inspiration fra Sveriges »ordningsvakter«, der står under politiets kommando ved uønskede hændelser, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 215 MFU spm., hvordan trafikafviklingen på strækningen på Vestfyn vil være, såfremt baneprojektet ikke anlægges samtidigt eller koordineret med motorvejsudvidelsen, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
§71 Alm.del Spørgsmål 25 Spm. om politiet ligger inde med oplysninger om, hvor ofte politiet bistår i forbindelse med, at et barn tvangsfjernes fra hhv. deres biologiske forældre eller deres anbringelsessted, herunder f.eks. fra deres plejeforældre, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
§71 Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om hvor ofte politiet bistår i forbindelse med, at et barn skal tvangsindlægges på en psykiatrisk afdeling, til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
§71 Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om hvor mange gange kommunerne inden for de seneste tre år har rettet henvendelse til politiet, for at få dem til at bistå i forbindelse med flytningen af et barn fra dets biologiske forældre eller et anbringelsessted til et andet anbringelsessted, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
§71 Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om i hvilket tidsrum der må være låste døre, når der henvises til ”aflåsning af døre om natten”, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
§71 Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om forældreansvarsloven og hvad praksis er i forbindelse med, at et barn anbringes uden for hjemmet, hvis barnets forældre er uenige om, hvorvidt de vil give samtykke hertil, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
§71 Alm.del Spørgsmål 20 Spm. om tvangsfjernelse og -flytning af børn og politiets bistand, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 263 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-17 fra Danmarks Biavlerforening om biernes sundhedstilstand, opfølgning på ministerkommentar, jf. MOF alm. del - bilag 145, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 32 Spm. om redegørelse for status for etablering af periodisk bilsynskontrol i Grønland, til transportministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 156 Spm. om, hvor mange borgere er overgået til ordinær beskæftigelse efter at have været sanktioneret under kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 3991 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200