Alle spørgsmål

Her finder du alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 958 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
SAU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvordan de enkelte tiltag i regeringens udspil Jobreformens fase II bidrager til den samlede beskæftigelseseffekt på ca. 7.600 personer, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 72 Spm. om ændringer i vilkårene for kontrolmåling af drikkevand, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om konkrete regeringsforslag, som sikrer, at dansksindede sydslesvigere, bosiddende i Sydslesvig, kan opnå dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 10 Spm. om dansksindede sydslesvigere mulighed for at få dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 36 MFU spm. om de penge der fordeles til kommuner med småøer, faktisk anvendes til gavn for småøerne, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 69 Spm. om, hvor mange domme der ikke bliver efterlevet i medlemslandene fordelt på lande, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 68 Spm. om, hvor ofte danske domstole henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med afgørelser i udvisningssager, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 67 Spm. om der er positive økonomiske effekter af, at f.eks. bandekriminelle og voldskriminelle er i fængsel, idet man så undgår, at de laver ny kriminalitet, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 95 Spm. om, hvad de uforbrugte midler fra klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere anvendes til, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 94 Spm. om, hvilke kommuner der har fjernet klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 93 Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage over for de kommuner, som i de reviderede regnskaber har mange uforbrugte midler fra klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 92 Spm. om, hvor mange flere ”klippekortstimer” der vil være til de ældre, hvis der ikke skulle bruges penge til administration af klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 91 Spm. om ministeren har set de reviderede regnskaber for klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 90 Spm. om, hvor mange kommuner, der har uforbrugte midler fra klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 89 Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at der er uforbrugte midler til klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 88 Spm. om, hvor mange ekstra ”klippekortstimer” man vil få ved at afskaffe klippekortsordningen for plejehjemsbeboere og dermed også de ressourcer til administration, som følger med ordningen, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 87 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at klippekortsordningen for ældre på plejehjem ikke erstatter ydelser, som de ældre i forvejen har ret til, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 86 Spm. om, hvad ministeren vil gøre ved, at de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere selv skal tage initiativ til at få brugt klippekortet, hvilket betyder, at de ikke altid får den ekstra hjemmehjælp, som de har ret til, fordi de ikke altid har ressourcer til at tage initiativ til at få det brugt, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 85 Spm. om, hvor mange af landets kommuner, der har fastholdt klippekortet for hjemmehjælpsmodtager, efter det målrettede tilskud til ordningen blev omlagt til bloktilskuddet, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om fordelingen af den gennemsnitlige skattelettelse, det måtte medføre, såfremt forslaget om aktiesparekonti gennemføres, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 84 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-17 fra Marianne Majholm vedr. brug af røntgenapperat DMX visuelle medium, til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 38 Spm. om fordelingen af den gennemsnitlige skattelettelse, det måtte medføre, såfremt forslaget om lavere skat af aktieindkomst gennemføres, til skatteminsteren Skatteministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 37 Spm. om fordelingen af den gennemsnitlige skattelettelse, det havde medført, såfremt forslaget om at indføre flad registreringsafgift, blev gennemført, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 36 Spm. om fordelingen af den gennemsnitlige skattelettelse, det måtte medføre, såfremt forslaget om at afskaffe skat på fri telefon, vedtages, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 958 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200