Sådan læses "Min grundlov"

Læsevejledning.

Hvert kapitel starter med en kort indledning. Herefter følger grundlovens paragraffer. De oprindelige, formelle paragraffer står med sort, mens de forklarende tekster er fremhævet med en farve. Se eksemplet herunder.

(Indledning)

Kapitel 1 handler især om, at landet er et monarki, og om magtens tredeling.

(Formel paragraf)

§ 1

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

§ 1 (Forklaring)

Grundloven gælder for Danmark, Færøerne og Grønland. Der er ved lov gennemført en særlig hjemmestyreordning for Færøerne og en særlig selvstyreordning for Grønland. Disse ordninger giver færingerne og grønlænderne et vidtgående selvstyre.