Hvis du vil vide mere om grundloven

Her er en oversigt over internetadresser på de institutioner og organisationer med relation til grundloven.

Her er en oversigt over internetadresser på de institutioner og organisationer, der er omtalt i grundloven.


www.kongehuset.dk

Her kan du finde aktuelle nyheder og oplysninger om kongefamilien, slottene, kongeskibet og mo- narkiet. Du kan også finde aktuelle oplysninger om kongehusets økonomiske forhold og organisation.  

www.ombudsmanden.dk

Her kan du læse om ombudsmandens aktiviteter, hans særlige afgørelser og udtalelser. 

 

www.stm.dk

På Statsministeriets hjemmeside finder du oplysninger om regeringen, regeringsgrundlaget og en oversigt med links til samtlige ministerier og ministre.

www.kl.dk

Her kan du læse om KL, der er interesse- og med- lemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. På siden kan du få oplysninger om kommuner og kom- munalpolitik. Det er også her, du finder links til alle kommuner i Danmark.

www.domstol.dk

Her kan du både finde oplysninger om det danske retssystem og få gode råd, hvis du som part eller vidne skal i forbindelse med landets domstole.

www.regioner.dk

Her kan du læse om Danske Regioner, der er inter- esseorganisation for de danske regioner. Det er også her, du finder links til landets fem regioner.

www.folketinget.dk

Her finder du oplysninger om det danske demokrati, aktuel lovgivning og debat samt om Folketingets medlemmer. Her kan du også se direkte tv fra Folketingssalen og en række åbne møder.

www.folkekirken.dk

Her kan du finde oplysninger om folkekirken i Dan-mark. Du kan også se en oversigt over præster og kirker.

www.folketingstidende.dk

Her kan du læse referatet af møderne i Folketingssalen og alle lov- og beslutningsforslag, udvalgsbetænkninger, vedtagelser m.v.

www.tinganes.fo

Her kan du læse om det færøske hjemmestyre, og valg og lovgivning på Færøerne (på færøsk og engelsk).

www.retsinformation.dk

Retsinformation er statens elektroniske juridiske informationssystem. Her finder du alle gældende love, bekendstgørelser m.v.

www.nanoq.gl

Her kan du læse om det grønlandske selvstyre, valg og lovgivning på Grønland (på grønlandsk, dansk og engelsk).

www.lovtidende.dk

Her kan du bl.a. følge med i, hvilke love Folketinget har vedtaget.  

 

 

Min grundlov - Grundloven med forklaringer, 9. udgave
Folketingets Kommunikationsenhed, august 2012
Tekst: Journalist Susannah Pedersen
Juridisk konsulent: Højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen
Grafisk design: 1508 A/S
Foto: Nicky de Silva
Tryk: Rosendahls
Oplag: 20.000
ISBN: 87-79822-138-3