Grundlovens paragraf 21

§ 21

Kongen kan for Folketinget lade fremsætte forslag til love og andre beslutninger.

Kommentar:

Regeringen kan foreslå love og stille forslag om andre beslutninger, som Folketinget skal tage stilling til. Faktisk har alle medlemmer af Folketinget ret til af foreslå love og stille forslag. De kaldes for private forslag og omtales i § 41, stk. 1. Men i praksis fungerer det lidt anderledes. Langt de fleste lovforslag kommer fra regeringen. Ligesom det er regeringen, der kommer med næsten alle de lovforslag, der bliver vedtaget. Det hænger sammen med, at regeringen tit har støtte af flertallet i Folketinget. Regeringen kan også få hjælp i de forskellige ministerier, hvor man har eksperter til at udarbejde de enkelte lovforslag.