Forretningsordenens § 49

§ 49

Stk. 1. Tjenestemænd i Folketingets Administration samt tjenestemænd hos Statsrevisorerne, Rigsrevisionen og Folketingets Ombudsmand har ret til pension efter de for statstjenestemænd gældende regler, jf. § 1, stk. 2, i lov om tjenestemandspension.