Femern Bælt-forbindelsen, fremtidens tog og innovative transportløsninger var i fokus under besøg i Tyskland

12.06.2018

Syv medlemmer af Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg besøgte Berlin og München i dagene 6. – 8. juni 2018.

Illustration af Transport,- Bygnings- og Boligudvalgets tur til Berlin

"Det har været en spændende og lærerig tur, hvor udvalget har haft lejlighed til at drøfte en række transportpolitiske emner af stor betydning for både Danmark og Tyskland, ikke mindst projektet med at etablere en fast forbindelse mellem vores to lande via Femern Bælt", siger formand for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S).

Formålet med besøget i Berlin var at fortsætte dialogen om Femern Bælt-forbindelsen. Udvalget mødtes blandt andre med det nye Transportudvalg i Forbundsdagen og en repræsentant for den nye tyske forbundstransportminister. På møderne drøftede udvalget status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelse, forventninger til fremdriften og betydningen af forbindelsen både lokalt og i et europæisk perspektiv. Møderne gav endvidere mulighed for at drøfte Jyllandskorridoren, erfaringer med større infrastrukturprojekter i Danmark og Tyskland, tungvognskontrol, EU´s mobilitetspakke og dansk cykelpolitik.

I München besøgte udvalget Siemens lokomotivfabrik, der indtil videre skal producere 26 nye Vectron-ellokomotiv til DSB. De nye lokomotiver sættes i drift i Danmark fra 2021 og frem og skal primært køre i den sjællandske regionaltrafik. Lokomotivet er allerede i drift i en række lande i Europa, bl.a. Tyskland og Finland. Hos BMW indhentede udvalget viden om BMW´s arbejde med elbiler og selvkørende biler. Udvalget besøgte endelig IBM Watson, for at høre om IBM´s arbejde med Internet of Things, samt Digital Mobility Hub, et verdensførende samlingspunkt for nye idéer, koncepter og udveksling inden for mobilitet og digitalisering.

Program og deltagerliste kan ses her. 

Illustration af Transport,- Bygnings- og Boligudvalgets tur til Berlin 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [13.06.2018]
Sideansvarlig: Lars Gerstrøm