Livlig debat på borgermøder på Fejø, Femø og Askø

11.06.2018

Beboerne på småøerne Fejø, Femø og Askø-Lilleø fik den 7.-8. juni 2018 mulighed for at komme i direkte dialog med fire folketingspolitikere, da Folketingets Udvalg for Småøer kom på besøg på et par flotte solskinsdage.

Og der var nok at tale om. Øboerne bød ind med holdninger og konkrete erfaringer fra hverdagen på øerne, og politikerne svarede beredvilligt på spørgsmål og tog helt sikkert en masse viden og erfaring med sig hjem i bussen til Christiansborg. Helt konkret fik udvalget input til den igangværende evaluering af statstilskuddet til at nedsætte færgetakster til småøer.

”Det er meget værdifuldt for os som politikere på Christiansborg at besøge småøerne, og borgermøder er en rigtig god måde at komme i direkte dialog med borgerne på. Vi kan læse og høre om småøer, og det gør vi også, men det er mindst lige så vigtigt at besøge øerne og øboerne selv. Det giver en helt anden oplevelse af både de udfordringer og potentialer, som findes på de danske småøer”, siger Peter Juel Jensen (V), formand for Udvalg for Småøer, som var ledsaget af Mette Hjermind Dencker (DF), Henning Hyllested (EL) og Susanne Eilersen (DF).

Foto: Udvalget forLanddistrikter og småøer besøger en frugtplantage på Fejø  

Udvalget for Småøer på besøg hos Vesterled Frugtplantage på Fejø.

Færgefart på dagsordenen

Færgefart fyldte meget på borgermøderne, fordi det er meget vigtigt for øboerne. Der blev f.eks. stillet spørgsmål om, hvornår landvejsprincippet vil blive fuldt ud gennemført, og serviceniveauet for færgerne til de tre øer blev også drøftet, herunder antal afgange og sejlplanerne, når en af færgerne er på værft.  

Men også mange andre emner blev drøftet. Alt fra bosætning, hjemmepleje, fibernet og skoleforhold til frugtavl, landbrug, turisme og lystbådehavnene. Uanset emnet var det tydeligt, at øboerne brændte for deres sag, og idérigdommen var stor til at forbedre hverdagen på øerne. Omkring 140 borgere var mødt frem til de tre borgermøder, som fandt sted på hhv. Fejø Mølle, Femø Kro og den gamle skole på Askø.

Gang i frugtavlen på Fejø

Udover borgermøderne fik udvalget også mulighed for at se og opleve øerne. Beboerforeningerne på de tre småøer tog godt imod udvalget og havde arrangeret rundvisningerne på øerne. På Fejø besøgte udvalget blandt andet Vesterled Frugtplantage, som er en af de største frugtproducenter i Danmark. Fejø har et mildere klima end det øvrige Danmark, og det giver gunstige betingelser for at avle frugt af høj kvalitet. Udvalget fik blandt andet at vide, at de lavere godstakster på færgen til og fra Fejø har gavnet økonomien og dermed erhvervsvilkårene på øen.

Femøs ældste borger er 98 år

På Femø besøgte udvalget øens ældste beboer, som kunne fortælle om hendes behov for hjælp og pleje, og det var en relevant måde at få sat ansigt på en igangværende diskussion om serviceniveau for personlig og praktisk hjælp på småøer, som også er aktuel i andre kommuner end Lolland Kommune.

På Askø besøgte udvalget blandt andre Askø Købmandshandel, som er oprettet ved hjælp af andelsbeviser og udelukkende drives af frivillige kræfter. Købmandshandlen er et godt eksempel på, at det lokale engagement er meget stort på de danske småøer og er med til at skabe liv og aktiviteter til gavn for øboerne.

Kendetegnede for besøgene på alle tre småøer var, at udvalget alle steder blev mødt af stort gå-på-mod, engagement og optimisme.

Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, deltog også i besøget, og hun kunne bidrage med erfaringer fra andre småøer. Der var også deltagelse af borgmesteren fra Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, samt kommunens udvalgsformænd for hhv. Teknisk Udvalg og Ældre- og Sundhedsudvalget, da øerne ligger i Lolland Kommune, og alle tre kunne supplere med deres kommunale vinkel.

Foto: Borgermøde på Askø

Udvalgsformand Peter Juel Jensen (stående) var mødeleder på borgermødet på den gamle skole på Askø. 

Udvalg på tur i landet

Det er hverken første eller sidste gang et folketingsudvalg tager initiativ til at møde og tale med borgerne uden for Christiansborg. I februar afholdt Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer eksempelvis et borgermøde i Horslunde på Lolland og i marts en offentlig udvalgshøring i Egtved i Sydjylland. Og der er allerede overvejelser om borgermøder og besøg andre steder i landet til efteråret.

 

Henning Hyllested (EL) og resten af deltagerne var på besøg på et landbrug på Femø.

Se flere nyheder fra Folketinget