Høring om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling

04.04.2018

Sundheds- og Ældreudvalget holder høring om stråling fra mobiltelefoni den 12. april på Christiansborg

På Sundhedsstyrelsen hjemmeside fremgår det bl.a. om forskning om trådløse teknologier, at: ”Nogle videnskabelige undersøgelser har vist, at radio- og mikrobølger kan forårsage biologiske effekter på celleniveau, uden at cellerne opvarmes – altså også ved intensiteter, der ligger langt under de nuværende grænseværdier. Der findes dog ikke biologiske modeller, der kan forklare hvorvidt og hvordan disse effekter på celleniveau kan påvirke organismen som helhed. Skønt mange velunderbyggede studier er foretaget, er der fortsat ikke videnskabelig enighed om, hvordan de påviste effekter kan medføre skader i organismen. Internationalt vurderes det derfor, at der fortsat er behov for yderligere cellebiologiske studier med klare og reproducerbare resultater, før der kan dannes grundlag for eventuelt at ændre de internationale anbefalinger og grænseværdier.” 

Der er således på nuværende tidspunkt ikke klarhed om, hvorvidt stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk m.v. er forbundet med helbredspåvirkninger eller ej. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der derfor også en række anbefalinger om brug af mobiltelefoner, f.eks. anbefales det, at man anvender headset og/eller højtalerfunktion, når man taler i mobiltelefon.

WHO har i en pressemeddelelse fra 2011 klassificeret strålerne i gruppe 2B (bl.a. stråling fra mobiltelefoni) som ’måske kræftfremkaldende’ for mennesker. Flere læger har samtidig oplyst, at flere og flere patienter oplever, at strålingen fra mobiltelefoni, trådløse netværk m.v. bl.a. giver hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tinnitus, sitren, rastløshed, uro, søvnbesvær, adfærdsproblemer og demens. I januar 2015 forbød Frankrig endvidere wifi-apparater i børnehaver, og den franske regering har foreslået, at det skal være forbudt for skolebørn at anvende deres mobiltelefoner, mens de er i skole.

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker på baggrund af ovenstående, at høringen skal bidrage til at give udvalget den nyeste viden om, hvorvidt stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk m.v. er forbundet med en helbredsrisiko eller ej, og herunder også afklare, om der er en sundhedsrisiko forbundet med, at f.eks. børn og unge anvender trådløst udstyr i mange timer i løbet af en dag – først i skolen, i SFO og senere når de kommer hjem. Sundheds- og Ældreudvalget har derfor inviteret en række eksperter til hver at give deres bud på, om stråling er forbundet med en sundhedsrisiko eller ej.

Sted og tidspunkt

Torsdag den 12. april kl. 14.00-16.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Program

14.00-14.05: Velkomst ved formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Liselott Blixt (DF)

14.05-14.20: Olle Johansson, associate professor

14.20-14.35: Charlotte Bech, privatpraktiserende læge 

14.35-14.50: Lennart Hardell, professor, Department of Oncology, Orebro University Hospital 

14.50-15.05: Albert Gjedde, professor i translationel neurobiologi, Syddansk Universitet 

15.05-15.20: Ghislaine Bouvier, adjunkt professor, Universitetet i Bordeaux

15.20-15.55: Diskussion

15.55-16.00: Afslutning ved formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Liselott Blixt (DF)

Tilmelding

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest onsdag den 11. april kl. 10. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet. 

Tilmeld dig her.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Anne Nygaard Just