Udlændinge- og Integrationsudvalget besøgte Grækenland og Italien

09.03.2018

Udlændinge- og Integrationsudvalget var i Grækenland og Italien i uge 10

Foto fra udvalgsrejse til Grækenland og Italien 

I de senere år har der været to hovedveje ind i Europa for migranter og flygtninge. Den ene via Grækenland, hvor der på højdepunktet i 2015 ankom over 850.000 personer, den anden via Italien.  

På trods af et markant fald på begge ruter er Italien og Grækenland stadig mange migranters første møde med Europa. Der er derfor en stor opgave med at registrere og håndtere de ankomne migranter og flygtninge. 

“Det er vigtigt for udvalgets medlemmer uanset politisk overbevisning at få et førstehåndsindtryk af de udfordringer, som andre lande står med. Jeg er derfor glad for, at en bredt sammensat delegation fra udvalget har haft lejlighed til at drøfte løsninger med politikere, parlamentarikere og praktikere i både Grækenland og Italien”, siger udvalgsformand Martin Henriksen.

Udvalget har blandt andet mødtes med græske parlamentarikere og den nye og tidligere græske minister for migration. Udvalget har derudover haft møder med de internationale organisationer, som UNHCR og IOM, der er involveret i håndteringen af migranter og flygtninge, samt de nationale og europæiske aktører for grænsekontrol og søredning - særligt den Italienske kystvagt og FRONTEX.

Derudover har udvalget drøftet situationen med de berørte lokale myndigheder på Samos og Sicilien, samt aflagt besøg ved og i modtagecentre og asylcentre på øerne og ved Athen.

Udvalget har tidligere besøgt bl.a. Australien for at se på deres asylmodel, og senest Spanien og Marokko i september 2017. Udvalget tager jævnligt på studierejse for at få bedre kendskab til andres landes udfordringer og løsninger på udvalgets område.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Morten Villumsen