Folketinget lancerer idékonkurrence om Rigsarkivets bygninger d. 4. april

14.03.2018

Rigsarkivet flytter i løbet af de næste år ud af bygningerne på Slotsholmen. Folketinget er interesseret i at overtage de ledige bygninger, men inden en endelig beslutning om overtagelse træffes, ønsker Folketinget at belyse de forskellige muligheder ift. de indholdsmæssige funktioner, de arkitektoniske visioner og relationerne til de omkringliggende byrum.

Afdækningen af mulige løsninger sker gennem en idékonkurrence i 2018. Den skydes i gang med en konference - onsdag den 4. april kl. 9-15 i Landstingssalen på Christiansborg.

På konferencen vil planerne for idékonkurrencen blive præsenteret nærmere, og deltagerne får mulighed for at stille opklarende spørgsmål, høre mere om muligheden for at deltage og indgå i en dialog om indhold og proces for idékonkurrencen. Undervejs byder konferencen på inspirerende oplæg og netværksskabelse blandt interesserede aktører. 

Idékonkurrencen gennemføres som et såkaldt parallelopdrag. Det giver mulighed for en åben proces, hvor Folketinget i dialog med forskellige aktører kan få inspiration til arkitektoniske visioner, idéer til mulige indholdsmæssige funktioner og input til projektets fysiske omfang ved en potentiel overtagelse af Rigsarkivets bygninger.

Folketinget planlægger at udvælge 3 teams til at deltage i parallelopdraget. Folketinget ønsker en bred sammensætning af kompetencer i de 3 teams for at sikre forskellige tilgange til opgaven og en mangfoldighed af idéer og løsningsforslag. 

Hvem kan deltage i konferencen?

Konferencen er målrettet fagprofessionelle aktører som arkitekter, planlæggere, designere, antropologer, politologer, kunstnere, forfattere, fremtidsforskere og formidlere.

Yderligere oplysninger og tilmelding

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om konferencen, er du velkommen til at kontakte programleder Ane Elmose på tlf. 6162 5251 eller mail: ftanel@ft.dk.

Tilmelding sker via e-mail til ProjektRigsarkivet@ft.dk med oplysning om navn, profession, mail, telefonnr. og firma senest tirsdag den 27. marts. Folketinget forbeholder sig ret til at lukke for tilmelding, såfremt deltagerantallet overstiger 150, og desuden begrænse antallet af deltagere pr. virksomhed til maks. 3.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [11.04.2018]
Sideansvarlig: Ane Elmose