Høring om public servicemedierne i landdistrikterne

20.02.2018

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holder høring om public servicemedierne i landdistrikterne. Høringen bliver afholdt fredag den 23. februar 2018 kl. 14-17 i Landdistrikternes Fællesråds Rådssal, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Formål

Udvalgets formål med høringen er at få belyst og drøftet public servicemedierne dækning af nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter med henblik på, at drøftelserne på høringen kan indgå i de kommende politiske forhandlinger om en ny medieaftale.        

Temaer

Udvalget ønsker følgende temaer belyst på høringen:

 • Det aktuelle mediebillede i forhold til dækning af regionale og lokale nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. med fokus på public servicemedierne
 • Hvordan dækker public servicemedierne i praksis nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter (muligheder, udfordringer og potentialer)?        
 • Hvordan har public servicemedierne overordnet set varetaget opgaverne med at dække nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter i perioden 2015-2018?     
 • Hvilken værdi og betydning (såvel samfundsmæssigt som identitetsskabende) har mediernes dækning af nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter?
 • Regeringens udspil til ny medieaftale især fsva. fremtidig dækning af regionale og lokale nyheder m.m.
 • Bør det tilstræbes, at public servicemedierne i fremtiden i et væsentligt større omfang end i dag er til stede og dækker virkeligheden i hele Danmark - herunder i regioner, yderområder og landdistrikter og på øerne - og hvordan kan dette mål i givet fald opnås?

 

Oplægsholdere

Under høringen vil der være oplæg fra:

 • Mette Bock, kulturminister
 • Anne-Marie Dohm, direktør for DR Danmark
 • Jacob Kwon, nyhedschef TV2 
 • Lone Sunesen, direktør, TV MIDTVEST 
 • Peter Orry Jensen, chefredaktør, Jysk Fynske Medier
 • Frands Mortensen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Medievidenskab, Aarhus Universitet 
 • Pia Heike Johansen, lektor, ph.d, Center for Landdistriktsforskning, SDU 
 • Jesper Borup, journalist, DR P4 Fyn
 • Steffen Jensen, journalist

Høringens moderator er journalist Lasse Jensen.

Udvalget lægger op til, at der under høringen bliver afsat god til spørgsmål og kommentarer fra salen, herunder fra deltagende kommuner, foreninger, borgere m.fl.

Hent programmet for høringen her.

Tilmelding

Det er en offentlig høring, som er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest den 21. februar 2018 kl. 12.00. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Høringen bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på www.ft.dk. 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jørgen Nielsen