Ny beretning om DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige er afgivet

11.10.2017

Statsrevisorerne har den 11. oktober 2017 afgivet beretning nr. 1/2017 om DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige med denne bemærkning

IC4-togene skulle oprindeligt have været i drift i 2006. De første tog blev dog først leveret i 2008. Yderligere var togene i så dårlig teknisk stand, at de ikke kunne køre, som de skulle. DSB overtog efter et forlig med leverandøren AnsaldoBreda i 2009 ansvaret for, at togene blev bygget færdige. 

Rådgivningsfirmaet PROSE blev i 2014 bedt om at vurdere, om det var realistisk og økonomisk bæredygtigt at fortsætte indsatsen for at bygge IC4-togene færdige.  PROSE konkluderede, at IC4-togene var i en dårlig stand, men at det var realistisk, at DSB kunne opnå målsætningen om, at togene blev tilgængelige, pålidelige og funktionelle i 2019. Ifølge PROSE skulle DSB bl.a. ansætte flere medarbejdere til at undersøge, hvorfor der så hyppigt opstod fejl på IC4-togene, til at udvikle tekniske løsninger og til at indbygge løsningerne på togene. På den baggrund orienterede DSB Folketinget om, at DSB fortsatte indsatsen med at bygge IC4-togene færdige. I løbet af 2016 besluttede DSB at udfase alle 23 IC2-tog og 5 IC4-tog og bruge togene mindre end oprindeligt planlagt.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at DSB i perioden 2014-2016 ikke har gennemført en række af de aktiviteter, som PROSE vurderede som afgørende for at bygge IC4-togene færdige og for at nå målene for bl.a. driftsstabilitet. DSB har således ikke ydet den indsats, som var forudsat i den politiske aftale om passagertogtrafik i Danmark i 2015-2024. 

Kritikken er bl.a. baseret på følgende:

  • at DSB først sent i perioden 2014-2016 har gennemført en systematisk og samlet analyse af de grundlæggende årsager til IC4-togenes dårlige driftsstabilitet
  • at DSB først ved udgangen af 2016 har nået det niveau for bemanding af IC4-værkstederne, som PROSE anbefalede var til stede i en 2-årig periode
  • at DSB i 2015 og 2016 kun har brugt henholdsvis 36 % og 38 % af det budget, der var afsat til bl.a. at indbygge tekniske løsninger på IC4-togene.

Statsrevisorerne konstaterer, at konsekvensen af DSB’s mangelfulde indsats for at bygge IC4-togene færdige er, at en række funktionaliteter er opgivet, og at DSB er nødsaget til at anvende andre og ældre togtyper, som øger risikoen for, at DSB ikke kan levere det nødvendige antal tog.
  
Ministerens svarfrist: 3 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen