To åbne samråd om efterforskning og indvinding af olie og gas og myndighedsansvaret i den forbindelse

16.08.2017

Energi-, forsynings- og klimaministeren har sendt en redegørelse til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas på Lolland-Falster. Redegørelsen har givet anledning til, at udvalget har kaldt ministeren i to samråd.

Det første samråd handler om efterforskning og indvinding af olie og gas set i lyset af målet om at omstille Danmark til et lavemissionssamfund og forpligtelserne i Parisaftalen og FN’s verdensmål.

Det andet samråd handler om myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas på Lolland-Falster.

Samrådene med energi-, forsynings- og klimaministeren finder sted i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget på torsdag den 17. august 2017 kl. 14 på Christiansborg.

Mere info og tilmelding:

Åbent samråd om efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark

Åbent samråd om myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedr. efterforskning og indvinding af olie og gas på Lolland-Falster

Se flere nyheder fra Folketinget