Høring om ligeløn

03.05.2017

Ligestillingsudvalget inviterer til åben høring om ligeløn onsdag den 10. maj 2017 kl. 9.00-12.00 i Landstingsalen på Christiansborg.

Folketingets Ligestillingsudvalg ønsker at skabe en åben og fordomsfri debat om ligeløn.

I maj 2016 udkom SFI’s rapport om lønforskellene mellem mænd og kvinder i Danmark. Rapporten giver bl.a. et overblik over kønsfordelingen i de forskellige brancher og stillingsniveauer, og beskriver også kønsopdelingen i uddannelsessystemet. Det er første gang, at overgangen fra uddannelse til arbejde er blevet kortlagt i forhold til køn, og rapporten viser, at selv om der er tendens til mere ligelig kønsfordeling inden for enkelte uddannelsesretninger, så fører det ikke til en mindre grad af kønsopdeling på arbejdsmarkedet.

Det vil under høringen blive belyst, hvilke forklaringer og konsekvenser der kan være for den fortsatte kønsopdeling på arbejdsmarkedet, og hvordan man kan forstå og praktisere de løsninger, som forskningen og erfaringerne byder på.

 

Til høringen vil der være indlæg fra:

  • Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
  • Mona Larsen, SFI
  • Karen Sjørup, forsker i arbejdsmarked, køn og ligestilling ved RUC
  • Kenn Warming, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
  • Dansk Arbejdsgiverforening
  • LO Landsorganisation

Herudover vil der være en paneldebat, hvor bl.a. Djøf og FIU-Ligestilling vil være repræsenteret. Programmet er endnu under udarbejdelse, og vil blive opdateret på siden her.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 9. maj kl. 11.00.

Tilmeld dig her

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

 

Se flere nyheder fra Folketinget