Åben udvalgsbehandling af B 157 om at opretholde bevilling til Center for Landdistriktsforskning

30.05.2017

Udvalget for Landdistrikter og Øer behandler B 157 om at opretholde bevilling til Center for Landdistriktsforskning på et åbent udvalgsmøde. Mødet er åbent for alle og finder sted onsdag den 31. maj 2017, kl. 10.00-ca. 11.30 i vær. 2-080 på Christiansborg.

B 157 er fremsat af Troels Ravn (S), Christian Rabjerg Madsen (S) og Magnus Heunicke (S). Beslutningsforslaget opfordrer regeringen til at annullere beslutningen om at fjerne den faste bevilling til Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

Baggrunden for forslaget er, at regeringen har besluttet, at den årlige bevilling på 2 mio. kr. til Center for Landdistriktsforskning skal nedsættes til 1 mio. kr. i 2017 og helt ophøre fra 2018. Beløbet vil i stedet blive konkurrenceudsat som forskningsmidler i landdistrikter.


Se flere nyheder fra Folketinget