”Næse” til miljø- og fødevareministeren i sagen om ”kvotekonger” formelt vedtaget

06.04.2017

Et flertal i Miljø- og Fødevareudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag afgivet en beretning med skarp kritik af miljø- og fødevareministeren i sagen om ”kvotekonger” - en såkaldt ”næse”.

"Næsen" er formuleret i en beretning.

 Læs beretningen

Hvad er en ”næse”?
En ”næse” er et politisk og ikke juridisk redskab til at kritisere eller udtrykke utilfredshed med en minister i en given sag. En ”næse” er udtrykt af et flertal i Folketinget men ikke en formel ”dokumenttype” i Folketinget. Den kan gives i flere forskellige sammenhænge og udtrykkes på forskellig vis, f.eks. i form af en beretning afgivet af et udvalg i Folketinget.

Der findes forskellige grader af ”næser”. ”Næsens” størrelse og dermed alvoren i kritikken eller irettesættelsen signaleres i sprogbrugen omkring den. 

Se flere nyheder fra Folketinget